Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Ken je deze spelers al?

© Badminton Nederland

Badmintonclubs met veel competitieteams gaan fors meer bondscontributie betalen

© Badminton Nederland+

Het bestuur van Badminton Nederland heeft afgelopen week zijn voorstel gepresenteerd op de contributieheffing vanaf 2014. Penningmeester Rémon Verbeek beantwoordt vragen.

'Er zal een basiscontributie van € 10 per ieder lid worden geheven en er wordt een opslag voor competitiespelers ingevoerd die varieert van € 23 tot € 33. De oude bedragen vervallen. De competitie- en toernooibijdragen aan Badminton Nederland worden niet verhoogd.'

Wat merken verenigingen en leden ervan?

'Administratief zo weinig mogelijk. We kiezen voor dezelfde wijze van inning als nu het geval is waarbij een vereniging aan het begin van het jaar een factuur ontvangt met het aantal leden. Hieraan wordt toegevoegd het aantal competitiespelers dat is berekend door het aantal bestaande competitieteams te vermenigvuldigen met vijf spelers. Op dat aantal wordt de opslag toegepast. Voor leden die tijdens een seizoen als invaller optreden wordt geen heffing toegepast. Voor competities die in het voorjaar beginnen zal op een later tijdstip een aanvullende factuur gestuurd worden. Financieel is er wel een verschil, want verenigingen die ten opzichte van hun ledental relatief weinig teams hebben zullen er op vooruit gaan en verenigingen met veel teams zullen meer gaan betalen.’

Is dat rechtvaardig?

'In de ogen van veel leden wel! Er is door verenigingen in de loop der jaren veelvuldig gevraagd om een contributiedifferentiatie én een verlaging van de contributie voor recreanten. Daaraan voldoet dit model.

De competitiespelers gaan dus de rekening betalen?

'Ja en nee. Er wordt inderdaad een heffing ingesteld voor de competitiespeler. Deze is echter niet op naam, maar op aantal. Verenigingen bepalen dus nog steeds zelf hoe zij de contributieheffing doorbelasten naar hun eigen leden. En als zij dit volledig doen, dus inclusief de teambijdrage, zal een gemiddelde competitiespeler circa €17 per jaar meer gaan betalen. Dat vindt het bestuur niet onredelijk. Te meer daar een volwassen recreant gemiddeld circa € 16 minder gaat betalen.'

Er was toch al een lage contributie van € 7,50 ingevoerd?

'Dat klopt. Het idee hiervan was dat geleidelijk aan voor alle leden deze contributie zou gaan gelden. Uit berekeningen blijkt echter dat alleen al door natuurlijk verloop van leden de bond snel in financiële problemen zou komen omdat per nieuw lid gemiddeld € 17 minder wordt ontvangen. Dit zou natuurlijk weer opgevangen kunnen worden door jaarlijks de contributie op andere terreinen verder te verhogen (bv. competitiebijdrage, verenigingsbijdrage of toernooiheffingen). Dit systeem langer handhaven zou echter niet getuigen van een duidelijk financieel beleid. Bovendien begrepen veel verenigingen niet waarom oude, trouwe leden meer moesten betalen dan nieuwe leden. Daarnaast is, mede doordat verenigingen ook zelf bepalen hoe ze dit doorbelasten, niet aantoonbaar geweest dat deze verlaging direct heeft geleid tot een ander gewenst effect van de maatregel, namelijk toename van het aantal leden.'

Zijn er in de toekomst nog meer veranderingen te verwachten?

'De laatste jaren worden we geconfronteerd met een dalend ledental. Om te voorkomen dat een dalend ledental automatisch wordt doorgerekend in de hoogte van de contributiebijdragen wordt het steeds belangrijker om kritisch te kijken naar de taken die Badminton Nederland uitvoert, zowel nu als in de toekomst. Op korte termijn willen wij ons als bestuur onder meer sterk maken voor een meer budgettaire neutrale begroting van evenementen.’

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

vorig artikel

BC Amersfoort neemt deel aan Europa Cup

4 jaar geleden

volgend artikel

Meerdere vrijwilligers Topbadminton gezocht

4 jaar geleden

Wat vind jij? Er zijn al 7 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws