Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Verlaging contributiebijdrage recreanten

De Jaarvergadering van Badminton Nederland heeft op 22 juni besloten om akkoord te gaan met het voorstel voor de nieuwe contributiesystematiek.

Dit betekent dat er een fundamentele wijziging wordt doorgevoerd in het heffen van de contributiebijdragen. Recreanten zullen aanzienlijk minder gaan bijdragen en voor competitiespelers zal een hogere teambijdragen worden gevraagd.

De afgelopen weken is tijdens de regiovergaderingen het nieuwe bestuursvoorstel voor de contributiesystematiek 2014 al doorgenomen en zaterdag lag het voorstel ter besluitvorming voor aan de afgevaardigden.

De nieuwe contributiesystematiek streeft naar een meer rechtvaardig systeem, met een eerlijker verdeling van de kosten onder recreanten en wedstrijdspelers, in verhouding tot de daadwerkelijke afname van diensten en producten.

In het bestuursvoorstel voor de nieuwe systematiek zou er een basiscontributie voor ieder lid van € 10,00 in rekening worden gebracht en per bonds- en regiocompetitiespeler een opslag geheven worden van € 33,00 en voor de regio-jeugdcompetitiespeler van € 23,00. Na een uitvoerige discussie besloot de jaarvergadering een amendement te maken. De opslag per competitiespeler komt te vervallen en de opslag zal worden doorberekend in de teambijdrage op basis van het gemiddelde van vijf spelers per team, een vergoeding van € 165,00. De recreantencompetities worden bij de berekening van de opslag buiten beschouwing gelaten, omdat de verschillende recreatieve competities variëren in opzet. Het aangepaste voorstel werd vervolgens goedgekeurd.

*De besluiten van de Jaarvergadering 2013 zullen binnenkort worden gepubliceerd.

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

vorig artikel

Erik Meijs: 'Topsport Zoetermeer trekt sponsoring in'

4 jaar geleden

volgend artikel

De hoge hoed van Rune Massing

4 jaar geleden

Wat vind jij? Er zijn al 5 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws