Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Ken je deze spelers al?

Voorstel contributiesystematiek uitgelicht

De afgelopen weken is tijdens de regiovergaderingen het nieuwe voorstel voor de contributiesystematiek 2014 besproken.

Leden van het bestuur waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Op de jaarvergadering van 22 juni ligt het voorstel ter besluitvorming voor aan de afgevaardigden. Eerder heeft penningmeester Rémon Verbeek al een aantal vragen over de nieuwe systematiek beantwoord in de CLEAR! van 27-05-2013 en ook de komende tijd zullen wij in onze communicatie aandacht schenken aan dit thema.

De nieuwe contributiesystematiek streeft naar een meer rechtvaardig systeem, met een eerlijke verdeling van de kosten onder recreanten en wedstrijdspelers, in verhouding tot de daadwerkelijke afname van diensten en producten. Aan de basis ligt enerzijds de filosofie dat Topsport nodig is voor de badmintonsport en daarmee ook de breedtesport naar een hoger niveau kan brengen.

Daarnaast is Badminton Nederland een professionele organisatie waarbij ook een aantal algemene producten en diensten worden geleverd die een bijdrage leveren aan de sport en aan verenigingen en leden. Een deel van deze financiering zal dan ook door alle leden van Badminton Nederland worden gedragen. Anderzijds geldt dat de standaard basiscontributie per lid beperkt zou moeten zijn zodat het instaptarief voor recreanten laag blijft.

We streven als Badminton Nederland naar een duidelijke en transparant beleid en willen hierbij dan ook nog graag een aantal antwoorden op vragen delen:

  • De nieuwe contributiesystematiek is geen algemene contributieverhoging, maar enkel een andere verdeling. Voor verenigingen met veel wedstrijdspelers betekent dit echter wel een beperkte verhoging, maar voor verenigingen met veel recreanten een verlaging.
  • Voor 2014 geldt een overgangsregeling. Deze komt er in de kern op neer dat een vereniging in dit jaar niet meer dan € 750,- of minder dan € 750,- gaat betalen aan ledencontributie ten opzichte van het bedrag in 2013.
  • De invoering van de nieuwe contributiesystematiek is geen direct gevolg van het vervallen van de topsportsubsidie. De discussie over een rechtvaardiger systeem loopt al langer.
  • Verenigingen kunnen zelf beslissen hoe zij bijdragen aan Badminton Nederland, zoals de teambijdragen en opslag voor competitiespelers, doorbelasten aan hun leden.
  • De € 7,50 regeling was als een tijdelijke maatregel ingesteld voor nieuwe leden. Deze regeling vervalt.
  • Daartegenover staat een algemene daling naar € 10,00 voor alle leden die vóór 1 januari 2012 lid zijn geworden.

Badminton Nederland hoopt de komende tijd al uw mogelijke vragen omtrent dit onderwerp te kunnen beantwoorden. Meer informatie over het voorstel kunt u vinden bij agendapunt 8.1 van de jaarvergadering en vragen kunnen ook gesteld worden via info@badminton.nl.

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

vorig artikel

Amersfoort wint voor 10e maal de Beker

4 jaar geleden

volgend artikel

Jordy Hilbink: 'Karate workshop'

4 jaar geleden

Wat vind jij? Er zijn al 9 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws