Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Subsidie Kracht van Sport

Met het programma 'Kracht van Sport' wil het Oranje Fonds een impuls geven aan de ontwikkeling van de sociale functie van sport.

Met deze sociale functie bedoelt men bijvoorbeeld het opdoen van contacten, sociale vaardigheden en het verrichten van vrijwilligerswerk. Een sociale functie die voor badmintonverenigingen vaak vanzelfsprekend is en het programma Kracht van Sport biedt voor u dan ook mooie kansen!

Met ‘Kracht van Sport’ wil het Oranje Fonds bestaande (lokale) samenwerking tussen partijen die gezamenlijk duurzaam lokaal aanbod kunnen ontwikkelen versterken. Dit kunnen initiatieven zijn waarbij badminton ingezet wordt om de samenhang in de buurt of wijk te vergroten of waarbij de participatie van een bijzondere doelgroep wordt versterkt (zoals jeugd of ouderen, vrouwen of mannen, verstandelijk of lichamelijk beperkten of (ex)gedetineerden). De keuze voor de doelgroep is afhankelijk van de behoefte en het draagvlak in uw omgeving.

Wat levert het op?

De impuls bestaat uit verschillende elementen:

  • Ontwikkelruimte: ruimte (tijd) om in coalitieverband te werken aan het beter benutten van de mogelijkheden voor ontwikkeling en toepassing van de sociale functie van sport. Hiervoor stelt het Oranje Fonds maximaal 2 jaar een ontwikkelbudget beschikbaar van maximaal €50.000 per jaar per coalitie.
  • Ondersteuning: per jaar een coalitiegebonden budget waarvoor na toestemming van het Oranje Fonds externe expertise en/of ondersteuning ingehuurd kan worden.
  • Leren van elkaar: Oranje Fonds organiseert (kennis)uitwisselings-bijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten met andere coalities.
  • Overdracht van (tussentijdse) resultaten en monitoring en evaluatie.

Samenwerking is essentieel

Het Oranjefonds biedt een impuls aan zogenaamde ‘coalities’ die bestaan uit minimaal twee (bij voorkeur drie) organisaties.

Minstens één van de organisaties in een coalitie moet een sportvereniging zijn. Andere partners kunnen zijn: een welzijnsinstelling, zorginstelling, particulier initiatief, et cetera. Vereiste is dat de organisaties elkaar aanvullen op de gebieden accommodatie, programmering (sportaanbod) en begeleiding.

Een voorbeeld

Een badmintonvereniging kan bijvoorbeeld START, op maat gemaakt trainingsprogramma voor beginners, aanbieden aan psychiatrisch beperkten, vrouwen of ouderen en mogelijkheid bieden tot ontmoeting met andere badmintonners. Daarbij kan de coalitie bestaan uit de vereniging met respectievelijk een psychiatrische instelling, vrouwenorganisatie of seniorenvereniging en een fysiotherapiepraktijk en/of leefstijlcoach.

Interesse?

Wilt u meer weten over het programma, de selectie en beoordelingscriteria of aanvraagprocedure? Kijk op de website van het Oranje Fonds. Aanmelden voor Kracht van Sport kan tot 1 november 2013.

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

Wat vind jij? Er zijn al 5 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws