Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 
© Badminton Nederland

Badminton Nederland opent vacature Bestuurslid Sportparticipatie

© Badminton Nederland+

Badminton Nederland is ter versterking van haar team op zoek naar een Bestuurslid Sportparticipatie (m/v) om de komende jaren onze gezamenlijke ambities waar te maken.

De badmintonsport is continu in beweging en als bestuur en organisatie zullen we moeten inspelen op veranderingen. Hierbij moeten we werken vanuit een breed gedragen toekomstvisie waaronder een aantal herkenbare beleidslijnen vallen.

De afgelopen jaren heeft er binnen Badminton Nederland een kerntakendiscussie plaats gevonden waarbij het verleden en de toekomst van de badmintonsport onder de loep zijn genomen. Hieruit is een aantal beleidskeuzes voortgekomen waar de komende jaren invulling aan gegeven zal worden.

De visie is als volgt verwoord:

Badminton Nederland zal transformeren naar een transparante en zichtbare serviceorganisatie voor haar leden. Daarnaast maakt zij topbadminton (topsport en talentontwikkeling) en wedstrijdaanbod mogelijk en ondersteunt kwalitatief hoogwaardige opleidingen van trainers.

Wie zoeken wij?

Badminton Nederland zoekt voor het verder vormgeven van deze ambities een creatieve, professionele en ondernemende sportliefhebber met expertise op het gebied van jeugd, opleidingen en nieuwe spelvormen, die samen met de overige bestuursleden en de werkorganisatie de komende jaren de badmintonsport verder wil vormgeven. Het aantrekken en behouden van jeugdspelers en het verbeteren van het opleidingsklimaat zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Daarbij is het tevens van belang dat er oog is voor nieuwe en voor aangepaste badmintonvormen.

We zoeken iemand met ervaring in de sportwereld en die de verbinding weet te leggen tussen beleid en praktijk. Daarbij is de persoon in staat om een landelijke sport(organisatie) te positioneren in een krachtenveld waarbij er sprake is van een stevige concurrentie ten aanzien van de vrije tijd van (potentiële) badmintonners. Ook is de kandidaat bereid zich te verdiepen in de beleidsmatige ontwikkelingen in de sport.

Het bestuurslid Sportparticipatie is in staat de strategie van Badminton Nederland op het gebied van sportdeelname de komende jaren verder vorm te geven en is ambassadeur van de sport.

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

Wat vind jij? Er zijn al 4 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws