badmintonline.nl - het laatste badmintonnieuws
badmintonline.nl
badmintonline.nl
 

Disclaimer

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op badmintonline.nl en onze kanalen zoals Facebook, Instagram, YouTube en Twitter.

Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via badmintonline.nl is verkregen.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud en publicatie van een artikel door een auteur of van een bron anders dan de redactie zelf ligt uitsluitend bij de oorspronkelijke auteur of bron.

badmintonline.nl is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van reacties en forumposts van gebruikers van de website. Ze verwoorden de persoonlijke mening van gebruikers en reflecteren op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van badmintonline.nl. Daarnaast kan badmintonline.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de publicerende gebruiker. badmintonline.nl draagt ook geen enkele aansprakelijkheid voor informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt.

badmintonline.nl behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen of posts in te korten, aan te passen of te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Inzendingen die de huisregels overtreden worden zonder opgave van reden gewist.

Publicatievoorwaarden

badmintonline.nl kan besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op badmintonline.nl te hergebruiken via andere kanalen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot mobiele applicaties, evenementen, televisie, radio, internetsites en printmedia. Door bijdragen te leveren via interactieve mogelijkheden op badmintonline.nl, stem je in met bovengenoemde voorwaarden.

Voor bepaalde interactieve elementen van badmintonline.nl is er voorzien in een berichtspecifieke opt-out mogelijkheid, zoals bij het formulier om in contact te treden met en/of bijdragen aan te leveren bij badmintonline.nl.

Voor teksten en andersoortige bijdragen die naar info@badmintonline.nl - het algemene en enige e-mailadres van badmintonline.nl - gestuurd worden, gaat badmintonline.nl slechts over tot publicatie in geval van daartoe specifiek bedoelde inzendingen, zoals maar niet beperkt tot persberichten, wedstrijdverslagen en ander vergelijkbaar materiaal. In overige gevallen en bij eventuele twijfel informeert badmintonline.nl vooraf bij de afzender (en/of bij de oorspronkelijke bron) of publicatie gewenst is.

Alle rechten voorbehouden.

Reageren bij een artikel? Dit zijn de spelregels:

  • Beledig, discrimineer en kwets niet nodeloos in je reactie. Een scherpe tong mag, maar hou het giftige voor je ratelslang.
  • Scheldtaal is een uitdaging voor de Bond tegen Vloeken, maar ook wij houden scheldwoorden en bedreigingen graag buiten de deur.
  • Blijf in je reactie zoveel mogelijk bij het onderwerp.
  • Reclame-uitingen slopen we vakkundig uit je reactie en ook privé-gegevens anders dan die van jezelf verdwijnen in het ronde archief.
  • Probeer niet te veel aanvallen op de Nederlandse taal te plegen: schrijf begrijpelijk en leesbaar.
  • Gebruik je eigen naam. (Overduidelijk) valse namen kunnen worden geweigerd. Heet je op maandag Henk, op vrijdag Henk P. en op zaterdag Truus, dan wordt badmintonline voor jou voorlopig 'read only'. En helpen we anderen een handje met het achterhalen van je echte identiteit.
  • Gebruik je werkelijke en wérkende e-mailadres. Mochten we je willen bereiken, dan gaat dat een stuk makkelijker wanneer we niet hoeven te mailen naar ikbensander@koekiemonster.sesam.
  • Over het al dan niet plaatsen (of verwijderen) van reacties wordt niet gecorrespondeerd.