SportSport

Privacy statement

Het platform badmintonline.nl is een uitgave van CHIDERO. Om de badmintonline.nl website en de daarbij behorende social media activiteiten en andere acties aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat badmintonline.nl in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt.

badmintonline.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door badmintonline.nl verwerkt?

De gegevens die door badmintonline.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (naam, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangeleverde informatie. Anderzijds zijn dit de zogenaamde internetverkeergegevens van gebruikers van de website. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet badmintonline.nl met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is veelzijdig:

  • het verwerken van uw vraag of aangeleverde informatie
  • ons in staat te stellen onze diensten te verlenen, waaronder het voorzien in een reactiesysteem onder artikelen op de website
  • uw deelname aan een wedstrijd / actie te effectueren
  • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
  • het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsupdates (uitsluitend met uw instemming)

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. badmintonline.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Gegevens m.b.t. adverteerders en commerciële partners

Voor (potentiële) adverteerders en commerciële partners van badmintonline.nl geldt dat we eventueel gegevens vastleggen voor bijbehorende contacten en financiële transacties, waaronder: betalingsgegevens (bankrekeningnummer, naam organisatie en contactpersoon, zakelijke adresgegevens, e-mailadres). badmintonline.nl bewaart deze informatie gedurende de uitvoering van de opdracht of samenwerking en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht voor financiële administratie).

Gegevens topbadmintonspelers inzake spelersprofielen

Om de openbare spelersprofielen van spelers (badmintonline.nl/spelers) in de nationale (jeugd)selecties en van onafhankelijke spelers functioneel in te kunnen vullen, verzamelt badmintonline.nl een beperkt aantal persoonsgegevens: naam, geboortedatum (publiek alléén zichtbaar als 'leeftijd'), lengte, link- of rechtshandigheid en geslacht en website / social media pagina's. Dit is gelijk aan hoe Badminton Nederland deze informatie openbaar deelt op haar platformen.

Beveiliging

badmintonline.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@badmintonline.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (nieuwsbrief, etc.) dan kunt u altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door badmintonline.nl.

badmintonline.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie over het privacybeleid van badmintonline.nl

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacybeleid van badmintonline.nl, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@badmintonline.nl.

Contactgegevens

CHIDERO (uitgever van badmintonline.nl)
Cyclaamstraat 16
4651 KR Steenbergen
Telefoon: 06 1275 1922
E-mail: info@badmintonline.nl

CHIDERO als uitgever van badmintonline.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Laatste update: 13 augustus 2021

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • whatsapp

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!