Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 
© Badminton Nederland

Besluiten Bondsvergadering 1 februari 2014

© Badminton Nederland+

Tijdens de Bondsvergadering was geen quorum voor het goedkeuren van de voorgestelde statutenwijzigingen. Daarom vindt er op zaterdag 22 februari een extra Bondsvergadering plaats waarvoor geen quorumeis geldt.

 • 1. Kerntakendiscussie: er is ingestemd met de door het bestuur gepresenteerde visie en de vervolgstappen voor de verdere uitwerking en implementatie.
 • 2. De volgende aanpassing van de contributieheffing is goedgekeurd: "In februari 2014 wordt op basis van peildatum 1 januari 2014 een voorschot voor de te betalen teambijdrage 2014 in rekening gebracht. Dit voorschot bestaat uit 70% van de totale teambijdrage zoals deze feitelijk in de loop van 2014 in rekening gebracht zal worden. Voor de najaarscompetitie 2014/2015 geldt dan dat in oktober, op basis van het aantal competitieteams, de definitieve teambijdrage berekend wordt en verrekend met het voorschot."
 • 3. Het Jaarplan 2014 van Badminton Nederland is goedgekeurd.
 • 4. De Handleiding werkzaamheden voor afgevaardigden is goedgekeurd.
 • 5. Het functieprofiel en de competenties voor afgevaardigden zijn goedgekeurd.
 • 6. De verruiming van de mogelijkheid om onvervulde afgevaardigdezetels op te vullen door tussentijdse verkiezingen is goedgekeurd.
 • 7. De verkorting van de termijnen van de kandidaatstelling van afgevaardigden is goedgekeurd.
 • 8. De opdrachtverlening aan projectgroep 'Rol afgevaardigden' om wijzigingen van het kiesstelsel op de middellange termijn te onderzoeken is goedgekeurd.
 • 9. Het beleid gebruik persoonlijke gegevens leden is goedgekeurd.
 • 10. De heren Koen Harmsen en Ruben Smits zijn verkozen tot lid van de Financiële Commissie voor de reglementaire periode van drie jaar.
 • 11. De heer Harti Dumatubun is verkozen tot lid van de Tuchtcommissie voor de reglementaire periode van drie jaar.
 • 12. De wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement, Hoofdstuk I, artikel 1, lid 2 sub a. is goedgekeurd.

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

vorig artikel

Almere thuis tegen Amersfoort

4 jaar geleden

volgend artikel

Poul-Erik Hoyer elected to IOC

4 jaar geleden

Wat vind jij? Er zijn al 8 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws