UPDATE - Ridder: retrospectief of rancuneus?

UPDATE - Ridder: retrospectief of rancuneus?

Verliezen doet zeer. Verliezen als ex-topsporter waarschijnlijk nog meer. Een karaktereigenschap van de meeste topsporters is dat ze al-tijd willen winnen. Na drie jaar non-communicatie doet Rob Ridder ein-de-lijk zijn mond open. Een lepeltje mosterd na de maaltijd Rob.

clubzoeker

Jij het nieuws, wij een tikkie!

Beste afgevaardigde,

Zondag 26 juni is zo'n beetje de eerste dag in mijn leven, maar ook die van mijn vrouw Marjan, dat we niet van badminton houden. Als pure badmintonliefhebber was ik van plan om deze morgen gewoon naar Almere te gaan om naar de finales van het NK voor regioteams te kijken. Maar ik kon het niet opbrengen. 3 Jaar lang heb ik verjaardagen en andere privéverplichtingen opzij gezet voor het ene grote doel: onze sport kleur te geven.

Verliezen is nooit leuk, sterker als ex-topsporter heb ik altijd een bloedhekel gehad aan verliezen, maar respect voor de tegenstander was er altijd. Vannacht heb ik dat respect voor onze nieuwe voorzitter wel verloren.

De punten die gisteren in de verkiezingstrijd centraal stonden waren: openheid, eerlijk en transparantie. Maar ook communicatie, beleid en Yonex contract. Over de richting van het beleid kunnen we kort zijn: daar zitten niet zoveel verschillen in de visie van het nieuwe en het oude bestuur: maximale aandacht voor het ontwikkelen van onze sport en smoel geven. ook over het neerzetten van de juiste organisatie zaten we niet ver uit elkaar.

Blijft over openheid, eerlijk, transparantie en Yonex contract.

Vóór de stemming plaatsvond werd de kandidaatvoorzitter naar zijn mening gevraagd over publiciteit, sponsoring, etc. Tot dat moment bleef de kandidaatvoorzitter in nevel gehuld praten. Maar het hoge woord kwam er uit. Na een betoog dat de beste spelers moeten meedoen in een landenwedstrijd, kwam de de volgende uitspraak: "Het gaat me misschien stemmen kosten, maar ik zeg het toch maar: het is beter dat de bond de rechtszaak verliest, want dit levert alleen maar imagoschade op en extra kosten." Aldus opgetekend door diverse aanwezigen in de zaal.

Deze cruciale opmerking is ook gehoord door de heer Blommaert, vertegenwoordiger van Carlton en aanwezig in de zaal. Een opmerking, die a.s. donderdag als het pleidooi gehouden wordt voor de rechtbank in Utrecht, zeker gebruikt zal worden door de aanklagende partij.

Ik kan niet inschatten of dit van grote invloed op de stemming is geweest, maar het is duidelijk dat er een kamp voor het contract is en een kamp tegen het contract, ondanks het feit dat door de voorzieningenrechter Badminton Nederland in het gelijk werd gesteld op alle punten die waren aangekaart door de tegenpartij.

De uitspraak van Ted van der Meer werd door het bestuur als desastreus ervaren. In één klap werd meer dan € 200.000 cash aan inkomsten + bonusinkomsten voor de selectiespelers dit jaar alleen al te grabbel gegooid. En dan vergeet ik nog even alle materiaal en kleding die de gehele selectie en jeugdselectie, ca. 60 in totaal, gekregen heeft. Jullie hebben kunnen lezen dat de totale reserves van de bond op dit moment ongeveer 3 ton bedragen. Daar waar onze advocaat telkens weer benadrukt heeft in samenspraak met de klankbordgroep om uiterst terughoudend te zijn in uitspraken in het kader van de lopende rechtszaak, werd deze visie van de nieuwe voorzitter gepresenteerd.

Niets aan de hand: dit zijn keuzes en als dat een voordeel geeft voor de verkiezingen dan moet je vooral die uitspraak doen. Niks mis mee, alleen het was niet de visie van het zittende bestuur! Het was ook een van de belangrijkste redenen voor de medebestuursleden om per direct af te treden.

De verkiezingsstrijd verloren, mij restte niets anders dan onze advocaat en sponsor in te lichten over de ontstane situatie, met de mededeling dat vanaf vandaag het roer in handen is van de nieuwe voorzitter met een nieuwe visie omtrent de overeenkomst.

Wat schetst mijn verbazing? Gisterenavond nog plaatst BadmintonInfo, met als redacteur Rob Taconis een interview met onze kersverse voorzitter. Omdat ik de schrijftrend van Ted van der Meer ken, ik heb hem zeker al 40 jaar meegemaakt als journalist, en ook de schrijftrend van Rob Taconis, ben ik er van overtuigd dat Ted zijn eigen vraag en antwoordspel heeft gedaan, niks mis mee. In het gewraakte artikel staat het volgende: "Je hebt het vanmiddag gehad over het Yonex contract. Wil je daar van af of niet? Dat was niet voor iedereen duidelijk". (Hoe zo niet duidelijk?)

Het antwoord op de site luidt als volgt: "...als bondsvoorzitter zeg ik: ik hoop dat we de rechtszaak winnen zodat we een betere uitgangspositie hebben voor de toekomst. Dat laat onverlet dat we alles op alles moeten zetten om iedereen er op een of andere manier weer bij te halen."

Hoe zo open, eerlijk, transparant? Ik noem dit kiezersbedrog. Minachting van de afgevaardigden, maar ook van het zittende bestuur, dat werkelijk alles gedaan heeft om partijen bij elkaar te brengen. Hoe zou de verkiezingsuitslag zijn geweest als onze voorzitter direct had gezegd alles in te zetten om de rechtszaak te winnen? We zullen het nooit weten. Tot zover mijn frustatie over deze oneerlijke manier van strijd leveren, unfair play heb ik de nieuwe voorzitter met regelmaat de afgelopen weken horen zeggen, maar ik ben er door dit schrijven ook klaar mee.

Graag wil ik jullie adviezen meegeven voor de komende periode:

  • 1. Verkiezingen Het is bijzonder te moeten constateren, dat het beïnvloeden van afgevaardigden een onderdeel vormt van de verkiezingsstrijd. Het bestuur heeft hier niet aan meegedaan omdat de plannen voor de komende jaren al maanden geleden bij de verenigingen geland zijn, en die hebben het plan met applaus ontvangen, evenals de bondsvergadering in februari. Een afgevaardigde zou dus moeten kiezen wat het volk goedvindt, althans zo vertaal ik de invulling van afgevaardigde zijn. De papieren versie van de nieuwe voorzitter werd zaterdagmorgen uitgedeeld. Geen vereniging is deelgenoot geworden van het plan. Vrij vertaald zou je dus kunnen stellen dat de afgevaardigden een volledig eigen keuze bepalen zonder de mogelijkheid te hebben de achterban te raadplegen. Ik stel voor hier regels voor op te stellen.
  • Vraag van badmintonline.nl: Rob, jij hebt zo'n grote minachting voor de intelligentie en de rol van de afgevaardigden dat je denkt dat het voeren van campagne hen stuurloos maakt? Heeft je eigen organisatie niet 'per ongeluk' allerlei communicatiekanalen benut om je eigen kandidatuur uitgebreid onder de aandacht te brengen, nog voordat je je tegenkandidaten ook maar enigszins een gelijkwaardige optie bood? Jouw verantwoordelijkheid Rob. Jouw verantwoordelijkheid.
  • 2. Bestuur In het vorige bestuur is langdurig gesproken over besturingsmodel, bestuursstatuut, directiestatuut. Deze documenten bepalen, wie in de vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk is voor wat. In het besturingsmodel worden zaken geregeld over wat voor bestuur je wilt zijn: puur op de achtergrond opererend en uitsluitend op hoofdlijnen, of directief waarbij je de uitvoerders taakgericht aanstuurt. Daartussen zitten nog andere varianten. Als dat bekend is, dan kan een bestuursstatuut opgesteld worden. Hierin worden zaken geregeld die met het bondsbestuur te maken hebben. Afspraken over het onderling functioneren, wat te doen bij niet functioneren, het vastleggen van andere (betaalde) functies, en uitsluiten van functies waar mogelijk belangenverstrengeling kan plaatsvinden. Het is aan het nieuwe bestuur om hier invulling aan te geven, een en ander is conform de regels opgesteld door NOC*NSF in het kader van goed sportbestuur. Hierin is ondermeer ook geregeld dat een bestuurder niet langer dan 9 jaar actief kan zijn in het bondsbestuur. We hebben nu 1 bestuurder, te weten de voorzitter, die nog geen uitspraak heeft gedaan over zijn rol als directeur van het communicatieadvies bureau EPTE en het feit dat hij nog journalist is bij de Telegraaf. Er is een marketing communicatie persoon aangesteld binnen de bond. Het lijkt me logisch dat er tijdens de komende bondsvergadering vragen worden gesteld over dit hele model.
  • Vraag van badmintonline.nl: Rob, ben jij zelf niet de meester van belangenverstrengeling? Oorspronkelijk vragen om 'nog een jaartje' coach te mogen zijn van Duinwijck terwijl je ook voorzitter bent van Badminton Nederland en vervolgens niet één maar drie jaar coach blijven. De eredivisiekalender is om Duinwijck heen gepland geweest: zelfs om de illusie van vriendjespolitiek te voorkomen had je als coach moeten terugtreden. Heeft Bianca dat nooit tegen je gezegd?
  • 3. Verklaring van goed gedrag Binnen de overheid is het gebruikelijk dat een verklaring van goed gedrag wordt uitgegeven. We hebben een en ander uitgezocht hoe het zit bij andere sportbonden, waarbij bleek dat dit over het algemeen nog niet aan de orde is. Wij hebben dit onderwerp niet meer naar behoren kunnen afronden, maar ik vind het zinvol voor bepaalde functies daar toch naar te kijken.
  • 4. Evenementen Badminton Nederland heeft al jaren een samenwerkingsverband met de SBT en ook met Sport Unlimited, het bedrijf van Rob Taconis, ex-afgevaardigde. In principe wordt er goed werk geleverd, maar het is belangrijk continue vinger aan de pols te houden, temeer omdat hier sprake is van een monopoliepositie. Hier speelt een stevige penningmeester en een goede financiële commissie een centrale rol. Het gaat om veel geld, en op dit moment is Badminton Nederland risicodragend voor de belangrijkste evenementen.
  • Vraag van badmintonline.nl: Rob, grappig dat je die rol van de financiële commissie zo omschrijft. De FC is onder jouw bewind al enige tijd incompleet, beantwoordt geen vragen van leden en houdt zichzelf in nevel gehuld. Hoe komt dat?
  • 5. Spreiding van evenementen Er is afgesproken dat in principe een keer per jaar gedurende de komende periode van 3 tot 4 jaar een aansprekend internationaal evenement gehouden wordt. Daarbij is afgesproken dat in principe de toernooien gespreid in het land moeten plaatsvinden. Bovendien geldt voor interlands de afspraak, dat verenigingen hierop kunnen inschrijven, om bijv. een interland tussen Nederland en Duitsland te organiseren. Het besluit ligt bij het bestuur. Op dit moment wordt vooralsnog geen gehoor gegeven aan dit besluit vwb de interlands.
  • Gedachte van badmintonline.nl: Iets met non-communicatie, schofferen van gemeentebesturen en varkentjes wassen...

Beste afgevaardigde, ik hoop dat u deze mail niet ziet als een nabrander, maar veel meer beleeft als een welkome toevoeging aan uw kennis als afgevaardigde voor de komende periode.

Ik wil de oude afgevaardigden heel hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen in het voltallige bestuur gedurende de afgelopen 3 jaar en tegen de nieuwe afgevaardigden wil ik zeggen: het was kort maar hevig! Succes met jullie belangrijke taak. De toekomst van Badminton Nederland drukt op jullie schouders.

Met vriendelijke groet,
Rob Ridder

UPDATE - Walter Zijlstra reden voor 'de val'

Het oud-bondsbestuurslid Walter Zijlstra wordt vanuit de Ridder-hoek verantwoordelijk gehouden voor het feit dat Rob Ridder niet herkozen is. Zijn 'betoog' richting de afgevaardigden zou de ultieme dolkstoot zijn geweest.

Walter Zijlstra zelf laat weten zich absoluut niet te herkennen in deze beschuldiging. "Iedereen maakt fouten, maar erken ze en spreek je ambitie uit om de zaken recht te zetten", precies wat Rob Ridder in het zelf veroorzaakte hoofdpijndossier niet heeft willen doen.

Bijscholingen voor badmintontrainers

Behoud je certificering en leer de nieuwste trainingsmethoden! Het begint bij de VBO: Vereniging Badminton Oefenmeesters. Leer meer door op het logo te klikken!

Reacties
Team NL Badminton

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw heeft zich helaas niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs. Caljouw voldeed aan de internationale…

23 may 2024

RTC Haarlem in september van start

RTC Haarlem in september van start

Badminton Nederland is blij en trots om te melden dat we in samenwerking met BC Duinwijck per 1 september starten met een nieuw…

22 may 2024

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Met ingang van 1 september dit jaar zal meervoudig Nederlands Kampioen Judith Meulendijks aantreden als hoofdcoach van BC…

21 may 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

De Flevolandse badmintonclub Almere heeft de Dataweb Badminton Cup 2024 gewonnen, het nationale bekertoernooi. Op de finaledag in…

18 may 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!