clubzoeker

Forse contributieverhogingen Badminton Nederland wegens financieel falen topsport?

Forse contributieverhogingen Badminton Nederland wegens financieel falen topsport?

Een bvalmere.nl het volgende stuk van voorzitter Henk Staats. De afgevaardigden hebben naar aanleiding van hun vragen omtrent de begroting 2014 een toelichting ontvangen van het BNL-bestuur.

clubzoeker

Jij het nieuws, wij een tikkie!

Tevens heeft Badminton Nederland een kleine poging gewaagd om aan de kostenkant van de begroting de post Algemeen/infrastructuur toe te delen aan drie productgroepen, te weten Topsport, Wedstrijdsport en Breedtesport. Maar echt transparant is het allemaal beslist nog niet, het blijft een black box.

I Opbouw begroting 2014 (bron Badminton Nederland)

Kosten Sponsors/Subsidies/ Resultaat
bijdragen
Topsport 486.000,-- 136.000,-- -350.000,--
Wedstrijdsport 606.000,-- 555.000,-- -51.000,--
Breedtesport 194.500,-- 111.000,-- -83.500,--
Algemeen/infrastructuur 799.500,-- 297.000,-- -502.000,--
Totaal kosten -987.000,--
Contributie + verenigingsbijdrage +990.000,--
Begroot jaarresultaat 2014 +3.000,--

Overzicht I geeft de opbouw van de begroting 2014 weer waarbij de kosten Algemeen/infrastructuur niet zijn toebedeeld. In deze opzet worden sponsoropbrengsten, bijdragen en subsidies wel direct toegedeeld aan de diverse productgroepen en Algemeen/infrastructuur, echter zonder nadere toelichting. Ook wordt er een zeer fors bedrag van € 990.000,-- aan contributies en verenigingsbijdrage nu juist weer niet toegerekend.

In het kader van de transparantie zou een nadere toelichting op de wijze waarop de sponsoropbrengsten, subsidies en bijdragen zijn toegedeeld op zijn plaats zijn. Want ik licht er maar één post uit, namelijk de sponsoropbrengst van Carlton. Op welke wijze is deze opbrengst verdeeld over de productgroepen en welke criteria liggen daaraan ten grondslag. En zo is er ongetwijfeld nog een aantal van deze posten, waarop een toelichting meer dan gewenst is!

II Begroting 2014 met Verdeling algemeen/infrastructuur over de productgroepen (bron Badminton Nederland)

Resultaat kostenverdeling resultaat
overzicht I personele kst materiële kst na verdeling A/I-kosten
Topsport -350.000,-- -88.970,-- -50.256,-- -489.226,--
Wedstrijdsport -51.000,-- -126.444,-- -74.188.-- -251.632
Breedtesport -83.500,-- -100.088,-- -67.007,-- -250.595,--
Algemeen/Infrastructuur -502.500,-- +315.500,-- +191.450,-- +4.450,--
Totaal kosten -987.000,-- -987.000,--
Contributie + verenigingsbijdrage +990.000,-- +990.000,--
Begroot jaarresultaat 2014 +3.000,-- +3.000,--

In overzicht II ziet u dat de toedeling van de algemene kosten aan de productgroepen Topsport, Wedstrijdsport en Breedtesport een forse verschuiving te zien geeft in het totaal aan kosten van deze productgroepen.

Echter de oplettende lezer valt onmiddellijk op dat de post Contributie en verenigingsbijdrage nog steeds niet is toegedeeld aan de productgroepen, maar als één post wordt verantwoord. Dat kan beter en op basis van wat oude gegevens (2012) ben ik uitgegaan van 40.000 leden, waarvan 16.000 wedstrijdspelers en 24.000 recreantspelers, breedtesporters zogezegd. Dan moet er aan opbrengsten bij de wedstrijdsport € 396.000,-- en aan de breedtesport € 594.000,-- worden toegevoegd.

Als we de post Contributies en verenigingsbijdrage wel toerekenen, dan komen we, en dat zal u niet verbazen, tot verrassende uitkomsten. Ter vergelijking even een overzichtje zonder de toerekening van de contributieopbrengsten en met de toerekening.

Productgroepen Zonder Met
toerekening toerekening
contributie contributie
Topsport - 489.000,-- - 489.000,--
Wedstrijdsport - 252.000,-- + 144.000,--
Breedtesport - 251.000,-- + 344.000,--
Algemeen/infrastructuur + 4.000,-- + 4.000,--
Totaal kosten - 987.000,-- + 3000,--
Contributie en verenigingsbijdrage + 990.000,--
Jaarresultaat begroot + 3.000,-- + 3.000,--

De eerste vraag die onmiddellijk rijst is, waarom moet de bijdrage van de wedstrijdspelers omhoog. De wedstrijdsport draait met € 144.000,-- keurig positief.

En de breedtesport geeft een overschot te zien van maar liefst € 344.000,--.

Alleen bij de topsport resteert een negatief saldo van € 489.000,--, lees voor het gemak maar een half miljoen euro's.

Badminton Nederland predikt transparantie, maar brengt dat zeker niet in praktijk. Ik adviseer Badminton Nederland ten stelligste om ten aanzien van de begroting 2014 alsnog het volgende te doen:

    geef een nadere toelichting op de ontvangen sponsorbedragen, de subsidies en andere bijdragen. Geef aan hoe en op basis waarvan deze kosten zijn toegedeeld aan de productgroepen;
  • specificeer de post contributies en verenigingsbijdrage naar de productgroepen wedstrijdsport en breedtesport op basis van de meest recente ledenaantallen;
  • geef vervolgens gemotiveerd aan waarom de bijdrage per wedstrijdlid toch moet worden verhoogd als er in feite sprake is van een overschot bij de wedstrijdsport;
  • geef vervolgens gemotiveerd aan waarom de bijdrage per recreantlid van € 7,50 moet worden verhoogd naar € 10,-- als er sprake is van een fors overschot op de breedtesport.

Badminton Nederland moet nu echt voor de dag komen met gemotiveerde toelichtingen. De argwaan is groot richting Badminton Nederland omdat afgevaardigden, leden en verenigingen immers jaren in feite voor de gek zijn gehouden omtrent de ware cijfers achter de diverse productgroepen.

De argwaan richting Badminton Nederland leidt er bij onze vereniging toe, dat er nu al recreanten zijn die graag bij ons spelen, maar geen cent meer willen afdragen aan Badminton Nederland en ons zelfs verzoeken om op papier te zetten, dat we dat ook niet zullen doen. Die beweging is eerdaags niet meer te keren, want wat zich bij ons voordoet, doet zich ook bij andere verenigingen voor!

Een laatste kans voor Badminton Nederland zou ik het willen noemen, om de periode van vissen in troebel water, verdacht zwemwater, of hoe we het ook allemaal willen omschrijven, achter ons te laten.

Badminton Nederland, behandel de afgevaardigden, leden en verenigingen potverdomme nu eens niet langer als een stel onnozelen!

Bijscholingen voor badmintontrainers

Behoud je certificering en leer de nieuwste trainingsmethoden! Het begint bij de VBO: Vereniging Badminton Oefenmeesters. Leer meer door op het logo te klikken!

Reacties
Team NL Badminton

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Mark Caljouw en Joran Kweekel uitgeschakeld in achtste finale EK Badminton 2024

Mark Caljouw en Joran Kweekel uitgeschakeld in achtste finale EK Badminton 2024

In het mannenenkel speelden Mark Caljouw en Joran Kweekel sterke partijen, maar een plek in de kwartfinale zat er helaas niet in.…

11 april 2024

Robin Tabeling en Selena Piek gekwalificeerd voor Olympische Spelen 2024 in Parijs

Robin Tabeling en Selena Piek gekwalificeerd voor Olympische Spelen 2024 in Parijs

Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs deze zomer.

11 april 2024

Mixkoppel Robin Tabeling en Selena Piek naar kwartfinale EK Badminton 2024

Mixkoppel Robin Tabeling en Selena Piek naar kwartfinale EK Badminton 2024

Op het EK Badminton 2024 in Saarbrücken (Duitsland) hebben Selena Piek en Robin Tabeling de kwartfinale van het…

10 april 2024

Mixduo Ties van der Lecq en Alyssa Tirtosentono naar tweede ronde EK Badminton 2024

Mixduo Ties van der Lecq en Alyssa Tirtosentono naar tweede ronde EK Badminton 2024

Op het EK Badminton 2024 in Saarbrücken (Duitsland) hebben Ties van der Lecq en Alyssa Tirtosentono de tweede ronde bereikt.

9 april 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!