Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Ken je deze spelers al?

© badmintonline

Badminton Nederland: 'Wat zou nu onze core business moeten zijn in de komende jaren?'

© badmintonline+

In de Jaarvergadering van juni jl. informeerde ik u, namens ons bestuur, over ons voornemen te komen tot een meer dan noodzakelijke, principiële kerntakendiscussie voor wat betreft de toekomst van onze bond. Ons houden immers een groot aantal vragen bezig.

Vragen zoals:

  • Wat willen we nu en in de toekomst als bond zijn?
  • Wat is onze toegevoegde waarde als bond?
  • Wat kunnen wij überhaupt als bond zijn?
  • Wat blijven wij wel doen en simpelweg niet meer?
  • Wat zou dat kunnen betekenen voor onze organisatie?
  • Wat kunnen wij daarbij leren van buitenlandse bonden?
  • Wat kunnen wij leren van vakterreinen?

Kortom, wat zou nu onze core business moeten zijn in de komende jaren? Die gekenmerkt worden door tal van maatschappelijke ontwikkelingen die ook een direct effect hebben op het functioneren van ons als landelijke bond en op die van onze verenigingen. En daarmee ook op uw en onze bestuurlijke rol daarin.

Daartoe hebben wij inmiddels een tweetal oriënterende besprekingen gehad met NOC*NSF, die ons bij dit traject begeleidt. Afgelopen vrijdag 27 september heeft er een eerste inhoudelijke discussie plaats gevonden, die op 11 oktober a.s. een vervolg gaat krijgen.

De uitkomst van beide besprekingen willen we graag op maandag 28 oktober a.s. in eerste instantie voorleggen aan een aantal materiedeskundigen/stakeholders vanuit verschillende disciplines. Zoals, uiteraard uit onze eigen sport, maar ook aan hen die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven, de media wereld, sport & marketing etc.

Het resultaat van die besprekingen, u moet zich daarbij een aantal mogelijke toekomst scenario's voorstellen, willen wij vervolgens, ter discussie en aanvullingen, voorleggen aan onze verenigingen, dan wel een selectie daaruit, in de vorm van een "road-show" door heel Nederland. Naar verwachting via onze 7 regio's. En dat alles onder extern voorzitterschap, daarbij ondersteund door medewerkers vanuit NOC*NSF.

Tijdens die rondreis menen wij als bestuur ons vooral luisterend te moeten opstellen, omdat het dan primair een taak is voor de verenigingen, in een interactieve setting, hun mening te geven over die verschillende scenario's.

Een en ander zal plaatsvinden in een relatief korte tijd tussen medio november en half december 2013, zodat wij u in onze Bondsvergadering op 1 februari 2014 een "Kerntakenschets" kunnen voorleggen. Daarna, zo stellen we ons dat vooralsnog voor, willen wij via besprekingen in de Regiovergaderingen in het voorjaar, een planmatige uitwerking maken voor besluitvorming in de Bondsvergadering in het tweede kwartaal van 2014.

Naast deze tussentijdse, schriftelijke terugkoppeling, stellen wij u graag in de gelegenheid hierover ook mondeling van gedachten te wisselen en wel op zaterdag 12 oktober a.s. tijdens de 65e editie van de Yonex Dutch Open 2013, om 17 uur, in een van de ruimten van het Topsport Centrum te Almere.

Namens ons bestuur nodig ik u hiertoe van harte uit en verzoek ik u hiervoor even aan te melden bij Dick Oosterbeek, zodat wij de benodigde faciliteiten kunnen reserveren.

Namens bestuur Badminton Nederland,

Clemens Wortel,
voorzitter

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

vorig artikel

Eredivisieoverleg met Henk Staats

4 jaar geleden

volgend artikel

Corrales schakelt De Visch Eijbergen uit in Bulgarije

4 jaar geleden

Wat vind jij? Er zijn al 5 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws