badmintonline.nl logo
Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 
Deze afbeelding hoort bij 'TTnieuws.nl: 'Kramer moet zich schamen'' en is gemaakt door TTnieuws.nl
© TTnieuws.nl

TTnieuws.nl: 'Kramer moet zich schamen'

Deze afbeelding hoort bij 'TTnieuws.nl: 'Kramer moet zich schamen'' en is gemaakt door TTnieuws.nl
© TTnieuws.nl+

Velen in de tafeltenniswereld zullen verheugd gereageerd hebben toen bekend werd dat Jonah Kahn was toegetreden tot het Hoofdbestuur van de NTTB als HB-lid Topsport. Eindelijk weer iemand in het HB op die post met verstand van toptafeltennis, zelf toptafeltennisser, welbespraakt, oprecht en eerlijk, universitair opgeleid etc. Wat willen we nog meer?

Het heeft niet lang mogen duren of Kahn hield het (letterlijk) voor gezien.

Wat heeft Kahn gezien?

In het "persbericht" (dat geen persbericht is geworden, daarover straks meer) zegt Kahn "dat hij bij de directie van de Bond duidelijk weerstand proefde tegen de door hem gewenste veranderingen".

Zeer bescheiden geformuleerd, zoals een ieder Kahn kent.

Ik formuleer het iets anders: het HB-lid Topsport is door de werknemers directeuren Borst en Sialino geniepig en gluiperig tegengewerkt, zoals uit het vervolg van dit stukje zal blijken.

De aanstelling van Kahn als HB-lid Topsport begint al met een leugen van voorzitter Kramer. Hij loog Kahn voor dat Sialino geen technisch directeur meer was i.v.m. zijn benoeming tot Directeur Tafeltennis. De voorwaarde van Kahn om toe te treden tot het HB was, dat Kahn zelf een nieuwe technisch directeur zou aanstellen. Toen Kahn eenmaal HB-lid was bleek dat Sialino nog steeds vanuit zijn nieuwe functie de functie van technisch directeur uitoefende en Sialino zelf verkeerde in de veronderstelling dat dat zo bleef. Het heeft inderdaad geleid tot langdurige "schermutselingen" (zoals het eveneens afgetreden HB-lid Albert Verhoef het noemt in zijn toelichting op zijn vertrek) alvorens Kramer moet toegeven dat hij gelogen heeft. Ook de overige HB-leden, die Kahn loyaal hebben gesteund, waren geschokt.

Uiteindelijk weten nu ook Algemeen Directeur Marcel Borst en Sialino dat Kahn een nieuwe technisch directeur wil aanstellen, een parttime TD, o.a.wegens gebrek aan geld.

In elke sportbond en sportvereniging gelden de keiharde wetten van de topsport die o.a. bepalen dat een falende technisch directeur dient te worden ontslagen. Zo niet bij de NTTB. Het toenmalige Hoofdbestuur (lees: Kramer) heeft voor Sialino de onzinfunctie Directeur Tafeltennis bedacht, met behoud van het vette salaris (vindt men het gek dat er geen geld is voor een nieuwe TD?) en vanuit die functie oefent Sialino nog steeds ook de functie van technisch directeur uit.

Niet alleen wegens kostenbesparing wil Kahn een parttime TD aanstellen. Hij wil af van de bureaucratisering die onder Sialino is ontstaan: regels, statuten, procedures, puntensystemen, volgsystemen, plannen, evaluaties etc. En hij wil af van de gigantische hoeveelheid onzinbezigheden van de huidige TD. Kahn wil een nieuwe TD die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de topsport zelf en is van mening dat dat, zonder die overbodige ballast, op parttime basis kan. Een van de belangrijkste taken van die nieuwe TD zou zijn geworden het opschonen van het trainersbestand, omdat op Papendal al jarenlang trainers rondlopen die niet het niveau hebben om topspelers beter te maken.

Dit alles wetende stuurt de Algemeen Directeur Marcel Borst naar Kahn een ellenlange lijst van taken die een TD moet uivoeren! Bovendien laat werknemer Borst weten dat het HB-lid Topsport niet moet denken dat hij zomaar een nieuwe TD kan aanstellen. Vervolgens weigert werknemer Borst, desgevraagd, het HB-lid Topsport een functie-omschrijving van de functie Algemeen Directeur te doen toekomen. Kahn heeft de functie-omschrijving nooit ontvangen.

Lees de rest van dit artikel op de website TTnieuws.nl.

door

via TTnieuws.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

vorig artikel

Gayle Mahulette over haar Open International Marokko

4 jaar geleden

volgend artikel

Aankondiging Carlton NK 2014

4 jaar geleden

Wat vind jij? Er zijn al 7 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws