SportSport

Acht vragen van Duinwijck aan de bondsvergadering

Acht vragen van Duinwijck aan de bondsvergadering

Op zaterdag 15 oktober zal de bondsvergadering van Badminton Nederland plaatsvinden tijdens de Yonex Dutch Open in Almere.

SportSport

Ken je BC Gilze al?

Naar aanleiding van de ontvangen stukken heeft het Duinwijckbestuur een aantal vragen. Deze vragen zijn gestuurd naar Noord Holland afgevaardigde Francien van der Aar met het verzoek deze door te sturen naar alle afgevaardigden en he beoogde Bondsbestuur.

Geachte afgevaardigden,

In het kader van de komende bondsvergadering wil Duinwijck de geachte afgevaardigden onderstaande vragen mee te nemen en te bespreken.

Begroting gerelateerde vraagstukken

Topsport

1.9 Huisvestingskosten wedstrijd, opleidings- accommodaties: we zien dat er een derde minder begroot dan in 2011.

Vraag 1: Klopt het dat op Papendal 30% van het aantal spelers vertrekt? Bij post 1.33 staan de ontvangsten van Papendal en zien we dat er € 5000 ( 80.000 - € 85.000 ) op verdiend wordt.

Vraag 2: Betekent dit dat elke speler / ouders van spelers dus een bijdrage levert om de begroting Topsport kloppend te krijgen?

1.11 Overige kosten. Er staat een bedrag van € 71.000.

Vraag 3: Wat zijn dat voor kosten?

Wedstrijdsport:

4.21 opbrengsten leden en verenigingen. We zien een stijging van € 207.540 (2010) naar € 297.000 (2012). Dat is in procenten een stijging van 43%. Het tekort stijgt ook met 40% ten opzichte van de realisatie 2010. In 2010 was het tekort op wedstrijdsport € 78.424 en in 2012 een begroot tekort van € 109.000. Dit betekent dat er fors meer geld uitgegeven gaat worden ten opzichte van de realisatie 2010.

Vraag 4: Wat is de verklaring daarvoor. Hoeveel komt hiervan daadwerkelijk ten goede aan de wedstrijdsport, met name de competitie?

Er worden in de lasten opgenomen specifieke posten zoals bestuurskosten van € 1000, maar de kosten van het EK, zijnde € 656.076, en andere evenementen worden als projectkosten in eenkeer opgenomen. Dit terwijl post 4.8 en 4.26 ongeveer 20% van de totale bondsbegroting uitmaken. Gezien het financiële risico dat er mee gemoeid is wordt geadviseerd deze post volledig gedetailleerd weer te geven zodat afgevaardigden hierover geïnformeerd worden en gerichte vragen kunnen stellen.

Vraag 4A: Wat is het resultaat van de EK2011, gehouden in Amsterdam? YDO, YDI en YDJ is in totaal € 92.500. Voor de YDI en YDJ is gereserveerd € 30.000, dus blijft er over € 62.500 voor de YDO. In 2008 was de begroting van de YDO rond de € 125.000. Het prijzengeld alleen al is US$ 55.000 (incl. fee) in euro's € 44.000 (koers 1.25) Blijft over € 23.500 voor wedstrjidfunctionarissen, organisatiekosten, ICT team kosten, dopingcontrolekosten, fysio, arts, inhuur VIP tribune en shuttles. Vanuit het verleden is bekend dat alleen de wedstrijdfunctionarissen tijdens de YDO al voor ca. €25.000 op de begroting drukken.

Vraag 5: In de begroting van de wedstrijdsport zitten veel, wellicht teveel risico’s in om sluitend te krijgen. Het advies is om de begroting op dit onderdeel niet goed te keuren.

Breedtesport

Ten opzichte van de begroting 2011 wordt er € 31.000 minder besteed.

Vraag 6: als er minder geld besteed wordt aan breedtesport, waar mogen de leden dan de stimulatie van onze sport verwachten?

Totaaloverzicht

In dit overzicht staat dat het Yonex-contract € 205.000 oplevert.

Vraag 7: waar is de rest van het Yonex contract gebleven? Het gaat toch om een bedrag van tussen de € 450.000 en € 500.000 per jaar? (7 jarige overeenkomst met opbrengsten die kunnen oplopen tot 3,2 – 3,5 miljoen Euro)

De NOS betaalt aan TV Rechten een bedrag van € 20.000.

Vraag 8: hoe is dit onderverdeeld en hoeveel gaat daarvan naar de eredivisie?

Contributie gerelateerde vraagstukken

Na zeker 10 jaar discussie te hebben gevoerd over differentiatie van de contributie, waarbij uit diverse rapporten is gebleken, dat landelijk gezien de wens is geuit om zoveel mogelijk de contributieheffing te baseren op het principe van ‘de gebruiker betaalt’, is het ronduit teleurstellend te noemen, dat differentiatie voor minimaal een jaar is uitgesteld.

De prikkel om nieuwe leden aan te melden zal negatief kunnen uitvallen. De afgelopen jaren is gebleken dat het gratis aanmelden van nieuwe leden nauwelijks effect heeft gehad op de groei van het aantal geregistreerde leden, en het is onze verwachting dat het voorstel van € 7,50 geen toename teweeg zal brengen in het aantal leden. Sterker het volgende effect zou wel eens kunnen plaatsvinden: verenigingen gaan spontaan hun recreatiespelers afmelden in december, om ze mogelijk vervolgens weer aan te melden in februari 2012. In plaats van € 25,75 voor een seniorlid te innen wordt het € 7,50 voor datzelfde seniorlid.

Risico's: hetzij een spontane uittocht van leden, dan wel fors lagere inkomsten dan het geprognotiseerde bedrag.

Duinwijck is voorstander om een volledige contributie differentiatie door te voeren per 1 januari 2012.

Personeel gerelateerde vraagstukken

Badminton Nederland heeft voor de bestuurswisseling een marketing manager in de naam van Remco Hol aangesteld. Voorzitter Ted van der Meer heeft in diverse media laten blijken voor maximale openheid en transparantie van het bestuur richting de leden te zorgen.

Vraag 9: het lijkt erop dat de heer Hol niet werkzaam is op het bureau. Heeft de medewerker zijn contract uiteindelijk niet getekend, of is er door het bestuur een streep door deze functie gezet?

Als er een streep doorgezet is, wie gaat dan de broodnodige marketing verzorgen om te werken aan het volgens de voorzitter sterk verslechterde imago van onze mooie sport?

Verder hebben wij in de wandelgangen moeten vernemen dat tenminste een medewerker verzocht is ander werk te gaan zoeken. Ons beeld van het bureau is, dat de medewerkers, zeker op het gebied van competitievraagstukken en toernooien meer dan genoeg werk op hun bordje hebben liggen, en dat ze alle handjes kunnen gebruiken.

Vraag 10: Indien dit een juist gerucht is, wat is dan de reden van een aanstaand ontslag?

Budget overschrijding topsport 2011

Uit de wandelgangen wordt begrepen dat topsport fors over de begroting zou gaan, met andere woorden er zal meer uitgegeven dan de geplande € 250.000.

Vraag 11: waarom zijn de afgevaardigden en de leden niet tijdig geïnformeerd? Wat is te verwachten overschrijding, en hoe denkt het bestuur de te verwachten overschrijding te gaan opvangen?

Goed sportbestuur

Het NOC*NSF heeft een notitie geschreven over besturen van een bond. Het heet "De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur. Pas toe of leg uit!"

Daarin staat onder aanbeveling 5: Bestuursfuncties onder meer het volgende:

5. het bestuur jaarlijks aan de ALV een overzicht geeft van relevante nevenfuncties van, en gegevens over de individuele bestuursleden.

Voorzitter Ted van der Meer is voor zover ons bekend naast voorzitter ook eigenaar van het communicatiebedrijf EPTE en is badmintonmedewerker van de Telegraaf. Gezien het feit dat er op de begroting een post van € 34.000 staat vermeld voor communicatie en PR, vragen wij ons af in het kader van de gewenste openheid en transparantie of de combinatie van functies van de voorzitter voor de bond verenigbaar zijn. Bestuursfuncties zijn immers onbezoldigd. In dit kader staat in de toelichting ook nog het volgende:

COMMERCIËLE PARTIJEN - De belangrijkste belanghebbenden van sportbonden en sportverenigingen zijn de leden, de sportbeoefenaren. Voor de beoefening van sport is soms ook de medewerking van commerciële aanbieders van sportfaciliteiten of andere commerciële partijen van essentieel belang. Het is echter in principe niet de bedoeling dat deze partijen binnen de bondsstructuur zeggenschap uitoefenen.

De reden hiervoor is dat de commerciële doelstellingen van deze partijen niet noodzakelijkerwijs stroken met de doelstellingen van de sportbond en (dus) de belangen van de leden. Het verdient dus de voorkeur de relatie met deze partijen uitsluitend privaatrechtelijk, door middel van een overeenkomst. vorm te geven, ook als deze partijen voor de sportbeoefening cruciale diensten of faciliteiten leveren.

Reden te meer om hier helderheid over te krijgen.

Bijscholingen voor badmintontrainers

Behoud je certificering en leer de nieuwste trainingsmethoden! Het begint bij de VBO: Vereniging Badminton Oefenmeesters. Leer meer door op het logo te klikken!

Reacties
StudentenlevenStudentenleven

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Het was een roerige dag vandaag voor het Nederlandse badminton. Op Papendal kwam naar buiten dat sportkoepel NOC*NSF de…

13 june 2024

Advies NOC*NSF aan Badminton Nederland: dien geen investeringsplan topbadminton in!

Advies NOC*NSF aan Badminton Nederland: dien geen investeringsplan topbadminton in!

Het opleidings- en topsportprogramma van Badminton Nederland wordt deels gefinancierd door Badminton Nederland en deels door…

12 june 2024

Ervaar badminton virtueel: welke badmintonspellen zijn beschikbaar?

Ervaar badminton virtueel: welke badmintonspellen zijn beschikbaar?

Virtuele games zijn de afgelopen jaren snel geëvolueerd en bieden spelers de mogelijkheid om verschillende sporten op…

10 june 2024

Joep Strooper en Flora Wang winnaars Nederlijkse Jeugd Kampioenschappen Badminton 2024

Joep Strooper en Flora Wang winnaars Nederlijkse Jeugd Kampioenschappen Badminton 2024

Afgelopen weekend vond het NJK Badminton 2024 plaats in Sportcentrum T-Kwadraat in Tilburg. Joep Strooper en Flora Wang wonnen in…

10 june 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!