Introductie verplichting Verklaring Omtrent Gedrag

Introductie verplichting Verklaring Omtrent Gedrag

Sinds 1999 is de Nederlandse sportwereld beleid gaan voeren ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor Badminton Nederland die in de afgelopen jaren actief beleid heeft gevoerd. Het bondsbestuur heeft als vervolgstap besloten een Verklaring Omtrent Gedrag in te voeren voor functionarissen die binnen de bond een begeleidende taak hebben.

clubzoeker

Jij het nieuws, wij een tikkie!

1 Introductie verplichting Verklaring Omtrent Gedrag

Sinds 1999 is de Nederlandse sportwereld beleid gaan voeren ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor Badminton Nederland die in de afgelopen jaren actief ermee aan de slag is geweest. Het bondsbestuur heeft op 15 maart 2011 de gedragscode voor begeleiders (in ruime zin) vastgesteld. Deze bevat gedragsregels en adviezen die een duidelijke en belangrijke ondersteuning zijn voor de doelgroep ervan. Volgende stap in dit beleid is de introductie van de verplichting voor een Verklaring Omtrent Gedrag voor begeleiders van Badminton Nederland.

Het bondsbestuur heeft op 19 november 2011 deze verplichting aangenomen. De AV van NOC*NSF op 15 november 2011 heeft het belang van een beleid tegen seksuele intimidatie nogmaals benadrukt door dit beleid verder uit te breiden met voorbeeld de introductie van een registratiesysteem voor veroordeelde plegers van seksuele intimidatie en –misbruik.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

 • 1. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het uitoefenen van een functie. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
 • 2. Wanneer een persoon de VOG aanvraagt, onderzoekt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (Covog) van de Dienst Justis of die persoon strafbare feiten heeft gepleegd. Dat doet de organisatie in opdracht van de ministerie van Veiligheid en Justitie. Als uit het onderzoek blijkt dat die persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan, geeft het Covog de verklaring af. Is hij/zij wel in aanraking geweest met Veiligheid en Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.
 • 3. Een VOG kan in diverse gevallen worden gevraagd. Vaak gebeurt dat voor het vervullen van een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. De werkgever kan de medewerker vragen om een verklaring. Ook als het tijdelijk of vrijwilliger werk is.
 • 4. Voor sommige functies is de VOG verplicht. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat een onderwijzer, een gastouder en degene die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang, een VOG moeten overleggen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft deze verplichting opgelegd aan taxichauffeurs. De ministeries kunnen zelf in regelgeving vastleggen voor welke beroepen de verplichting geldt.
 • 5. Wanneer er geen wettelijke verplichting voor het overleggen van een VOG is vastgesteld, kan een werkgever zelf bepalen of hij iemand voor de uitoefening van een bepaalde functie vraagt een VOG te overleggen. Een werkgever, instantie of organisatie kan een werknemer of persoon verplichten een VOG te overleggen.
 • 6. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (Covog) van de Dienst Justis onderzoekt namens de minister van Veiligheid en Justitie of strafbare feiten zijn gepleegd. Als uit het onderzoek blijkt dat geen strafbare feiten op de naam van een bepaalde persoon zijn, geeft het Covog de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af.

Om te beoordelen of iemand in aanraking is geweest met justitie, gebruikt het Covog verschillende registers. Dit zijn uitsluitend Nederlandse justitiële documenten. De belangrijkste is het Justitieel Documentatie Systeem(JDS). In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten. Het kan gaan om (o)nherroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken. Welke gegevens worden genoteerd en hoe lang die bewaard blijven staat in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de overtreding en de zwaarte van de veroordeling. Gegevens over een misdrijf worden bijvoorbeeld minimaal 30 jaar gedocumenteerd. Het Covog kan ook gebruik maken van politieregisters. De politie beheert allerlei registers, met elk een eigen doel. In het Jeugd- en Zedenregister staan bijvoorbeeld gegevens van minderjarigen die een strafbaar feit hebben gepleegd en personen die verdacht worden van zedenmisdrijven. In het Opsporingsregister wordt bijgehouden welke mensen gezocht worden door de politie en justitie. En in het bedrijfsprocessensysteem staan eenvoudige diefstallen. In sommige gevallen vraagt het Covog informatie op bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering.

Is er wel sprake van strafbaar gedrag? Dan beoordeelt het Covog of dit gedrag een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Een taxichauffeur die een VOG aanvraagt en meerdere keren is veroordeeld voor het rijden onder invloed krijgt de verklaring waarschijnlijk niet. Dit geldt ook voor een boekhouder die veroordeeld is voor fraude. Een boekhouder die veroordeeld is vanwege rijden onder invloed, heeft wel weer een kans dat hij de verklaring krijgt. Binnen 8 weken na de ontvangst van uw aanvraag, neemt het Covog een besluit.

De kosten van een VOG-aanvraag bedragen € 30,05.

Voor wie gaat de verplichting gelden bij Badminton Nederland?

Badminton Nederland gaat de VOG vanaf 1 januari 2012 invoeren voor:

 • 1. medewerkers in dienst die onder andere jeugd begeleiden;
 • 2. alle functionarissen die in opdracht van Badminton Nederland jeugd begeleiden (inclusief gevers van door Badminton Nederland georganiseerde clinics);
 • 3. docenten trainersopleidingen (onder meer SL 2 en SL3);
 • 4. begeleiders van scheidsrechters;
 • 5. trainers van Badmintonscholen en Academies.

Voor de eerste 4 categorieën betaalt de bond de kosten, terwijl categorie 5 zelf de kosten betaalt. In alle gevallen worden VOG-en op het bondsbureau bewaard.

Verenigingen

Verenigingen worden via een officiële mededeling op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om een VOG te verlangen van de door hen aangestelde trainers. De landelijke organisatie stelt echter geen verplichting hiervoor. Er zal advies worden gegeven en ondersteuning bij aanvraag door middel van informatiemateriaal.

Wat betekent dit praktisch?

De benoemde groepen zullen op de volgende wijze worden geïnformeerd:

 • 1. Medewerkers in dienst
  De VOG-verplichting voor medewerkers in dienst valt onder het P&O-beleid van Badminton Nederland en zal door de directie worden afgehandeld. Ze worden in week 49 geïnformeerd.
 • 2. Deze zijn:
  - Managers Jeugdselecties;
  - Trainers en coaches Nationale Jeugdselecties die niet in dienst zijn van Badminton Nederland;
  - Instructeurs bij jeugdclinics;
  - Fysiotherapeuten en masseurs;
  Deze functionarissen dienen per 1 januari a.s. de VOG aangevraagd te hebben of ingediend te hebben op het bondsbureau. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden volgens de binnen de bond geldende declaratieprocedure. Ze worden in week 49 geïnformeerd door de directie voorzover zij momenteel actief zijn in opdracht van de bond. Nieuwe functionarissen, bijvoorbeeld clinicleiders, zullen bij aanstelling een VOG dienen aan te leveren.
 • 3. Deze functionarissen dienen per 1 januari a.s. de VOG aangevraagd te hebben of ingediend te hebben op het bondsbureau. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden volgens de binnen de bond geldende declaratieprocedure. Ze worden in week 49 geïnformeerd door de directie.
 • 4. Deze functionarissen dienen per 1 januari a.s. de VOG aangevraagd te hebben of ingediend te hebben op het bondsbureau. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden volgens de binnen de bond geldende declaratieprocedure. Ze worden in week 49 geïnformeerd door Nanning van der Hoop.
 • 5. Managers van de Academies en Schools dienen ervoor te zorgen dat per 1 januari a.s. alle trainers, coaches en begeleiders van de Academies en School de VOG aangevraagd hebben of ingediend hebben op het bondsbureau. Ze worden in week 49 geïnformeerd door de directie. In week 50 wordt een officiële mededeling in de Nieuwsbrief gedaan van de invoering van de VOG.

Hoe kan een VOG worden aangevraagd?

De precieze procedure is te lezen op rijksoverheid.nl en vervolgens via het aanvraagformulier. Voor meer informatie en/of voor ondersteuning bij de aanvraag kunnen betrokkenen contact opnemen met het bondsbureau, Barbara Mura bmura@badminton.nl of 030-6084152. Zij zal de vertrouwelijke opslag van de gegevens verzorgen. Barbara is tevens de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie binnen Badminton Nederland.

QR-code voor dit artikel

QR-code

Deel dit artikel

 • linkedin
 • facebook
 • twitter
 • whatsapp

Bijscholingen voor badmintontrainers

Behoud je certificering en leer de nieuwste trainingsmethoden! Het begint bij de VBO: Vereniging Badminton Oefenmeesters. Leer meer door op het logo te klikken!

Reacties

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw heeft zich helaas niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs. Caljouw voldeed aan de internationale…

23 may 2024

RTC Haarlem in september van start

RTC Haarlem in september van start

Badminton Nederland is blij en trots om te melden dat we in samenwerking met BC Duinwijck per 1 september starten met een nieuw…

22 may 2024

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Met ingang van 1 september dit jaar zal meervoudig Nederlands Kampioen Judith Meulendijks aantreden als hoofdcoach van BC…

21 may 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

De Flevolandse badmintonclub Almere heeft de Dataweb Badminton Cup 2024 gewonnen, het nationale bekertoernooi. Op de finaledag in…

18 may 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!