Introductie verplichting Verklaring Omtrent Gedrag

Introductie verplichting Verklaring Omtrent Gedrag

Sinds 1999 is de Nederlandse sportwereld beleid gaan voeren ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor Badminton Nederland die in de afgelopen jaren actief beleid heeft gevoerd. Het bondsbestuur heeft als vervolgstap besloten een Verklaring Omtrent Gedrag in te voeren voor functionarissen die binnen de bond een begeleidende taak hebben.

› alles over het Badminton Festival!

1 Introductie verplichting Verklaring Omtrent Gedrag

Sinds 1999 is de Nederlandse sportwereld beleid gaan voeren ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor Badminton Nederland die in de afgelopen jaren actief ermee aan de slag is geweest. Het bondsbestuur heeft op 15 maart 2011 de gedragscode voor begeleiders (in ruime zin) vastgesteld. Deze bevat gedragsregels en adviezen die een duidelijke en belangrijke ondersteuning zijn voor de doelgroep ervan. Volgende stap in dit beleid is de introductie van de verplichting voor een Verklaring Omtrent Gedrag voor begeleiders van Badminton Nederland.

Het bondsbestuur heeft op 19 november 2011 deze verplichting aangenomen. De AV van NOC*NSF op 15 november 2011 heeft het belang van een beleid tegen seksuele intimidatie nogmaals benadrukt door dit beleid verder uit te breiden met voorbeeld de introductie van een registratiesysteem voor veroordeelde plegers van seksuele intimidatie en –misbruik.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

 • 1. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het uitoefenen van een functie. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
 • 2. Wanneer een persoon de VOG aanvraagt, onderzoekt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (Covog) van de Dienst Justis of die persoon strafbare feiten heeft gepleegd. Dat doet de organisatie in opdracht van de ministerie van Veiligheid en Justitie. Als uit het onderzoek blijkt dat die persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan, geeft het Covog de verklaring af. Is hij/zij wel in aanraking geweest met Veiligheid en Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.
 • 3. Een VOG kan in diverse gevallen worden gevraagd. Vaak gebeurt dat voor het vervullen van een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. De werkgever kan de medewerker vragen om een verklaring. Ook als het tijdelijk of vrijwilliger werk is.
 • 4. Voor sommige functies is de VOG verplicht. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat een onderwijzer, een gastouder en degene die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang, een VOG moeten overleggen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft deze verplichting opgelegd aan taxichauffeurs. De ministeries kunnen zelf in regelgeving vastleggen voor welke beroepen de verplichting geldt.
 • 5. Wanneer er geen wettelijke verplichting voor het overleggen van een VOG is vastgesteld, kan een werkgever zelf bepalen of hij iemand voor de uitoefening van een bepaalde functie vraagt een VOG te overleggen. Een werkgever, instantie of organisatie kan een werknemer of persoon verplichten een VOG te overleggen.
 • 6. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (Covog) van de Dienst Justis onderzoekt namens de minister van Veiligheid en Justitie of strafbare feiten zijn gepleegd. Als uit het onderzoek blijkt dat geen strafbare feiten op de naam van een bepaalde persoon zijn, geeft het Covog de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af.

Om te beoordelen of iemand in aanraking is geweest met justitie, gebruikt het Covog verschillende registers. Dit zijn uitsluitend Nederlandse justitiële documenten. De belangrijkste is het Justitieel Documentatie Systeem(JDS). In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten. Het kan gaan om (o)nherroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken. Welke gegevens worden genoteerd en hoe lang die bewaard blijven staat in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de overtreding en de zwaarte van de veroordeling. Gegevens over een misdrijf worden bijvoorbeeld minimaal 30 jaar gedocumenteerd. Het Covog kan ook gebruik maken van politieregisters. De politie beheert allerlei registers, met elk een eigen doel. In het Jeugd- en Zedenregister staan bijvoorbeeld gegevens van minderjarigen die een strafbaar feit hebben gepleegd en personen die verdacht worden van zedenmisdrijven. In het Opsporingsregister wordt bijgehouden welke mensen gezocht worden door de politie en justitie. En in het bedrijfsprocessensysteem staan eenvoudige diefstallen. In sommige gevallen vraagt het Covog informatie op bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering.

Is er wel sprake van strafbaar gedrag? Dan beoordeelt het Covog of dit gedrag een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Een taxichauffeur die een VOG aanvraagt en meerdere keren is veroordeeld voor het rijden onder invloed krijgt de verklaring waarschijnlijk niet. Dit geldt ook voor een boekhouder die veroordeeld is voor fraude. Een boekhouder die veroordeeld is vanwege rijden onder invloed, heeft wel weer een kans dat hij de verklaring krijgt. Binnen 8 weken na de ontvangst van uw aanvraag, neemt het Covog een besluit.

De kosten van een VOG-aanvraag bedragen € 30,05.

Voor wie gaat de verplichting gelden bij Badminton Nederland?

Badminton Nederland gaat de VOG vanaf 1 januari 2012 invoeren voor:

 • 1. medewerkers in dienst die onder andere jeugd begeleiden;
 • 2. alle functionarissen die in opdracht van Badminton Nederland jeugd begeleiden (inclusief gevers van door Badminton Nederland georganiseerde clinics);
 • 3. docenten trainersopleidingen (onder meer SL 2 en SL3);
 • 4. begeleiders van scheidsrechters;
 • 5. trainers van Badmintonscholen en Academies.

Voor de eerste 4 categorieën betaalt de bond de kosten, terwijl categorie 5 zelf de kosten betaalt. In alle gevallen worden VOG-en op het bondsbureau bewaard.

Verenigingen

Verenigingen worden via een officiële mededeling op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om een VOG te verlangen van de door hen aangestelde trainers. De landelijke organisatie stelt echter geen verplichting hiervoor. Er zal advies worden gegeven en ondersteuning bij aanvraag door middel van informatiemateriaal.

Wat betekent dit praktisch?

De benoemde groepen zullen op de volgende wijze worden geïnformeerd:

 • 1. Medewerkers in dienst
  De VOG-verplichting voor medewerkers in dienst valt onder het P&O-beleid van Badminton Nederland en zal door de directie worden afgehandeld. Ze worden in week 49 geïnformeerd.
 • 2. Deze zijn:
  - Managers Jeugdselecties;
  - Trainers en coaches Nationale Jeugdselecties die niet in dienst zijn van Badminton Nederland;
  - Instructeurs bij jeugdclinics;
  - Fysiotherapeuten en masseurs;
  Deze functionarissen dienen per 1 januari a.s. de VOG aangevraagd te hebben of ingediend te hebben op het bondsbureau. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden volgens de binnen de bond geldende declaratieprocedure. Ze worden in week 49 geïnformeerd door de directie voorzover zij momenteel actief zijn in opdracht van de bond. Nieuwe functionarissen, bijvoorbeeld clinicleiders, zullen bij aanstelling een VOG dienen aan te leveren.
 • 3. Deze functionarissen dienen per 1 januari a.s. de VOG aangevraagd te hebben of ingediend te hebben op het bondsbureau. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden volgens de binnen de bond geldende declaratieprocedure. Ze worden in week 49 geïnformeerd door de directie.
 • 4. Deze functionarissen dienen per 1 januari a.s. de VOG aangevraagd te hebben of ingediend te hebben op het bondsbureau. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden volgens de binnen de bond geldende declaratieprocedure. Ze worden in week 49 geïnformeerd door Nanning van der Hoop.
 • 5. Managers van de Academies en Schools dienen ervoor te zorgen dat per 1 januari a.s. alle trainers, coaches en begeleiders van de Academies en School de VOG aangevraagd hebben of ingediend hebben op het bondsbureau. Ze worden in week 49 geïnformeerd door de directie. In week 50 wordt een officiële mededeling in de Nieuwsbrief gedaan van de invoering van de VOG.

Hoe kan een VOG worden aangevraagd?

De precieze procedure is te lezen op rijksoverheid.nl en vervolgens via het aanvraagformulier. Voor meer informatie en/of voor ondersteuning bij de aanvraag kunnen betrokkenen contact opnemen met het bondsbureau, Barbara Mura bmura@badminton.nl of 030-6084152. Zij zal de vertrouwelijke opslag van de gegevens verzorgen. Barbara is tevens de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie binnen Badminton Nederland.

Handige informatie over badminton

In deze kennisbank over badminton vind je uitleg over badmintontermen, leggen we spelregels uit en beantwoorden we badmintonvragen.

Reacties
Team NL Badminton

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Voorbeschouwing: topbadmintonner Mark Caljouw derde geplaatst tijdens European Games 2019 in Minsk

Voorbeschouwing: topbadmintonner Mark Caljouw derde geplaatst tijdens European Games 2019 in Minsk

Van vrijdag 21 tot met zondag 30 juni 2019 vinden in Minsk (Wit-Rusland) de Europese Spelen 2019 plaats. Het badmintontoernooi…

19 juni 2019

Jeugdbadmintonners Wessel van der Aar en Ties van der Lecq bij Outdoor Badminton Festival op 6 en 7 juli in Zandvoort

Jeugdbadmintonners Wessel van der Aar en Ties van der Lecq bij Outdoor Badminton Festival op 6 en 7 juli in Zandvoort

Op zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019 vindt op het Burgemeester Van Fenemaplein in Zandvoort het Badminton Festival plaats. Dit is…

19 juni 2019

Voorstel nieuw contributiesysteem per 1 januari 2020 afgewezen tijdens Jaarvergadering Badminton Nederland

Voorstel nieuw contributiesysteem per 1 januari 2020 afgewezen tijdens Jaarvergadering Badminton Nederland

Op zaterdag 15 juni jl. heeft in Vergader- en Congrescentrum De Schakel in Nijkerk de Jaarvergadering van Badminton Nederland…

17 juni 2019

Imke van der Aar: come back stronger

Imke van der Aar: come back stronger

Last period I have been struggling with my old injury again. So for now no tournaments...

14 juni 2019

Tweede ronde Spanish International 2019 voor badmintonvlogger Gayle Mahulette

Tweede ronde Spanish International 2019 voor badmintonvlogger Gayle Mahulette

Gayle Mahulette is na overtuigende winst door naar de tweede ronde bij de Spanish International 2019.

14 juni 2019

Malaysian top shuttler Lee Chong Wei retires

Malaysian top shuttler Lee Chong Wei retires

To all my family friends and fans. To everyone of you who have been a part of my life, thank you. A real big sincere thank you.

13 juni 2019

Jeugdbadmintonner Jaymie Laurens runner-up vrouwendubbel bij German Open U17

Jeugdbadmintonner Jaymie Laurens runner-up vrouwendubbel bij German Open U17

Bij de Babolat German U17 Open 2019 in Bergisch Gladbach (Duitsland) heeft Jaymie Laurens afgelopen weekend de tweede plaats…

12 juni 2019

Assistent-bondscoach Jonas Lyduch toch niet weg bij Nederlandse badmintonbond

Assistent-bondscoach Jonas Lyduch toch niet weg bij Nederlandse badmintonbond

Badminton Nederland is blij dat de Deen Jonas Lyduch besloten heeft om zijn werk voort te zetten als projectcoach van de…

12 juni 2019

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan foto's, video's en updates over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!