SportSport

Badminton Nederland neemt afscheid van haar afgevaardigden

Badminton Nederland neemt afscheid van haar afgevaardigden

In de vorige twee artikelen heb ik het gehad over hoe je de organisatie van de vereniging Badminton Nederland kunt versimpelen, zodat alleen vrijwilligers (bestuur en ondersteunende commissies) de boel draaiende kunnen houden, waardoor betaalde overhead tot een minimum wordt beperkt.

clubzoeker

Jij het nieuws, wij een tikkie!

Dit wil je als lid van Badminton Nederland, omdat alle contributieinkomsten (jouw geld) wordt gebruikt om het badminton te promoten; er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. Kortom, je maakt optimaal gebruik van de organisatievorm 'vereniging'.

Terug naar de titel boven dit artikel. Een van mijn ideeën is om te stoppen met het orgaan 'afgevaardigden' en dat hiervoor in de plaats leden zelf (jij en ik) naar een ALV van de vereniging Badminton Nederland toe kunnen komen om mede te beslissen over het te volgen beleid plus dat discussies worden gevoerd op een online forum; directe communicatie tussen Badminton Nederland en zijn leden. Probleem alleen nu is dat de communicatie van Badminton Nederland indirect verloopt: Badminton Nederland communiceert alleen met verenigingen en of afgevaardigden, waarna deze twee organen de informatie kunnen/moeten doorspelen naar de leden van Badminton Nederland (BNL <-> verenigingen of afgevaardigden <-> leden BNL). Nu wil ik de middelste schakel (verenigingen en afgevaardigden) in de informatievoorzieningsketting eruit halen, waardoor de communicatie direct gaat verlopen: Badminton Nederland <-> leden van Badminton Nederland. Dit kan alleen maar als iedereen die lid wil worden van Badminton Nederland een persoonlijk lidmaatschap afsluit met Badminton Nederland.

Een persoonlijk lidmaatschap, wat bedoel ik daar mee? Het is vrij simpel, in plaats van dat de vereniging waar je lid van bent, jou lid maakt van Badminton Nederland (verplicht), zal je als badmintonner zelf een lidmaatschap moeten afsluiten met Badminton Nederland (niet verplicht). Dit zal dan via de website van Badminton Nederland gaan verlopen. Als je lid wilt worden zal je persoonlijke informatie (onder andere een werkend e-mailadres) moeten opgeven en er zal contributie moeten worden betaald. Het contributie betalen kan dan via iDeal, Paypal en of automatisch incasso.

Doordat Badminton Nederland van al haar leden persoonlijke informatie heeft (onder andere een werkend e-mailadres), kan er direct worden gecommuniceerd met de leden. Zo kan Badminton Nederland al zijn leden persoonlijk uitnodigen voor een ALV. Aan de andere kant kunnen leden via een login toegang krijgen op een online forum om vragen te stellen over het wel en wee van de vereniging. Kortom, directe communicatie.

De vraag nu is, waarom zou je lid willen worden van Badminton Nederland, als het niet verplicht is? Het kost immers geld om lid te zijn van Badminton Nederland. Over deze vraag heb ik vrij lang nagedacht; ik ben bij mezelf te rade gegaan waarom ik lid zou willen zijn van Badminton Nederland. Kort antwoord: ik wil badminton competitie spelen en om competitie op niveau te spelen, zal ik lid moeten zijn van Badminton Nederland, zodat ik een lidnummer bemachtig waardoor mijn teamcaptain of Competitie Contact Persoon mij kan opgeven in het online competitiesysteem. Immers, alleen Badminton Nederland biedt een competitie aan waarin genoeg teams spelen, waardoor er op vele niveaus gespeeld kan worden (van eredivisie tot aan de laagste regionale klasse), wat als gevolg heeft dat ik op het voor mij geschikte niveau kan spelen.

Het competitie spelen is mijn voornaamste reden waarom ik lid wil zijn van Badminton Nederland. Maar ik heb ook nog wel andere redenen, zoals dat ik graag de talentontwikkeling wil ondersteunen (sponsoring van badmintonschools, -academies en -universities), omdat ik in de toekomst Nederlandse badmintonhelden in actie wil zien op Youtube of live. Ook wil ik een goed functionerende website zien, die éé en al promotie van badminton uitstraalt. En als laatste wil ik de trainersopleidingen met wat geld helpen, zodat ik en andere badmintonners training op niveau ontvangen.

Mijn vier redenen (competitie, talentonwikkeling, website en trainersopleidingen) zijn tegelijk ook producten die Badminton Nederland aanbiedt. Voor deze producten wil ik ook afzonderlijk betalen, omdat ik achter deze producten sta en niet achter andere producten, zoals het topsportprogramma (ik vind dat professionals hun eigen broek moeten ophouden), Clear (badmintonline heeft deze functie overgenomen), wekelijkse nieuwsbrief (onzinnige informatie), week van het badminton (leuk initiatief, maar ik betwijfel of het effectief is), verenigingsondersteuning (moet op maat worden aangeboden (duur), en dat is nu net niet wat Badminton Nederland kan), ...

Ik wil dus voor bepaalde producten wel betalen en voor andere niet. Hoe zou je dit in de praktijk kunnen organiseren? De meest toegankelijke plek waar je producten mede kunt financieren is in een online omgeving, zodat je vanaf achter je computer dit kunt regelen. Het liefst wil je op één site actief zijn, zodat alle benodigde informatie op één plek is, waardoor je het overzicht kunt bewaren. Dit kan maar één website zijn en dat is natuurlijk de site van Badminton Nederland: badminton.nl.

Op deze site kan je dan aangeven welke producten je wel wilt mede financieren en welke niet; het wel of niet aanvinken van een product. Het is als het ware een online webshop geworden, waar dus badminton gerelateerde producten worden aangeboden die je en je winkelmandje kan leggen en je uiteindelijk dus mede kunt financieren. Er is nu wel een probleem, welke prijs moet er voor de verschillende producten worden gevraagd?

Mijn stelling is dat elk product zichzelf moet financieren. Het betekent dus dat de opbrengsten van een product groter moeten zijn dan de lasten. Nu denk ik dat je alleen van het product competitie goed de prijs kunt schatten, omdat de totale kosten redelijk vast staan (contract Visual Reality) en het aantal mensen dat het product zal aanschaffen (competitiespelers van het voorgaande seizoen plus 10%, zodat je veilig zit). Om dus de prijs te bepalen deel je de totale kosten door het aantal competitiespelers plus 10%. Simpel voorbeeld: stel dat alle competities samen 150.000 euro per jaar kosten en je weet dat er vorig seizoen 8.000 badmintonners actief zijn geweest in de verschillende competities. Dan zal de prijs voor het product competitie 17 euro bedragen (150.000/(8.000*1,1)).

Voor andere producten is dit onmogelijk, je kunt immers moeilijk de hoeveelheid mensen schatten die deze producten gaan aanschaffen. Dan zal er gewerkt moeten worden met budgeten. Een budget voor een bepaald product is even groot als de opbrengsten, en met dit budget zal het product zo best mogelijk gefinancierd moeten worden; op is op. Nu lijkt het mij wel een goed idee om de prijs van deze producten open te laten; de prijs die jij wilt betalen voor een product waar jij achter staat (alle producten, behalve competitie), bepaal jijzelf. Het is aan Badminton Nederland dan om jou over te halen om geld uit te geven aan een bepaald product door overtuigende informatievoorziening (artikelen op online fora, filmpjes van de positieve effecten van producten, ...). Het gevolg hiervan is dat Badminton Nederland wat bedrijfsmatiger gaat functioneren; er zal efficiënter worden omgegaan met de inkomsten en de uitgaven per product, omdat de achterban kritisch is: succesvolle producten zullen meer geld ophalen dan slecht functionerende producten en zullen daarom ook verdwijnen.

Dit hele systeem van het vrij bepalen van een prijs van een product (behalve competitie) is wel gebaseerd op het feit dat Badminton Nederland geen tot hele lage vaste lasten heeft. Immers, de inkomsten zijn variabel dus de lasten zullen evenzeer variabel moeten zijn, zodat de opbrengsten altijd hoger zijn dan de lasten. En dat dient te gebeuren, omdat het kunnen dekken van de lasten de fundering is, waar het hele systeem op gebaseerd is. Het betekent dat Badminton Nederland ieder jaar weer prijsafspraken zal moeten maken met private en of non-private organisaties die de producten verzorgen. Voor de duidelijkheid nog even, Badminton Nederland zal dus geen vast personeel meer in dienst hebben, omdat het vaste lasten zijn, waarvan het onbekend is of deze lasten gedekt kunnen worden door de genereerde inkomsten.

Wat het voordeel is van deze nieuwe manier van lid worden van Badminton Nederland is dat het rechtvaardiger wordt: jij als badmintonner bepaalt zelf of je producten van Badminton Nederland wilt aanschaffen en welke prijs je wilt betalen voor de producten. Voorbeeld, ik vind het in de huidige situatie niet rechtvaardig dat ik voor de nationale senioren selectie betaal, aangezien ik vind dat ze hun eigen broek moeten ophouden. Maar nu wordt ik gedwongen om dit product mede te financieren. Ik doe iets tegen mij wil in; onrechtvaardig gevoel krijg ik er van. Ik denk dat ik niet de enige ben die dit gevoel heeft, als ik zo de reacties lees op badmintonline.nl.

Daarom geloof ik dat met dit nieuwe systeem er meer draagkracht kan komen voor de organisatie, aangezien je datgene mede financiert waar jij achter staat, waardoor het rechtvaardigheidsgevoel van de betalende badmintonners zal toenemen.

Een ander gevolg van deze nieuwe manier van het afsluiten van een lidmaatschap is dat het ledenaantal flink zal dalen, aangezien alleen badmintonners die producten willen afnemen van Badminton Nederland lid zullen worden. En dit zullen met name wedstrijdgerichte badmintonners zijn, aangezien dit de grootste groep 'klanten' is. Is dit erg? Nee totaal niet, want welke producten wil een recreant nu van Badminton Nederland afnemen? Geen een, recreanten willen namelijk gewoon een avond bij hun vereniging met vrienden een shuttletje overslaan. Niet meer en niet minder dan dat.

Daartegenover staat wel dat wanneer bij een vereniging, die nu niet is aangesloten bij Badminton Nederland (alle leden van deze vereniging zijn recreanten), een groepje recreanten competitie wil spelen het heel goedkoop is om hen competitie te laten spelen. Immers, alleen deze recreanten hoeven het product 'competitie' aan te schaffen bij Badminton Nederland en niet alle andere recreanten van de vereniging hoeven een lidmaatschap af te sluiten, zoals dat in de huidige situatie is.

Ook zie ik een mogelijkheid ontstaan dat mensen zelf (zonder dat ze lid zijn van een badmintonvereniging) een team kunnen samenstellen dat zich inschrijft voor de competitie. Immers, alleen deze mensen dienen het product competitie aan te schaffen bij Badminton Nederland, zodat ze een lidnummer bemachtigen. Ze zullen alleen af en toe zaaltje nodig hebben om competitie te kunnen spelen, door bijvoorbeeld een gymzaal van een school te huren. Of zoals dat bij sommige wilde bonden gebeurt en squash, dat er door een centrale autoriteit (misschien een taak van de bond) er een geheel sportcomplex wordt afgehuurd, zodat verschillende teams (teams die dus niet onder een vereniging vallen) competitie kunnen spelen.

Als je dit alles een beetje goed organiseert geloof ik zelf dat alle wilde bonden zich ook weer bij Badminton Nederland zullen aansluiten. Dit omdat er geen dwang meer is vanuit Badminton Nederland om elk lid van een vereniging, die aangesloten is bij deze bonden, lid te maken van Badminton Nederland tegen een vastgestelde contributie. Dit was volgens mij namelijk het grootste bezwaar van deze bonden. En doordat er dan meer teams in de competitie zullen spelen, vanwege het feit dat de verenigingen die onder de wilde bonden spelen meedoen aan de competitie, zal de kwaliteit van de competitie ook weer toenemen: minder verre reisafstanden en hoger niveau. Wat mij betreft een win-win situatie.

Samengevat, door een andere vorm van lidmaatschap van Badminton Nederland, het persoonlijk lidmaatschap, zal er directe communicatie plaats vinden tussen Badminton Nederland en zijn leden. Hierdoor kun je leden van Badminton Nederland rechtstreeks uitnodigen voor een ALV of informatie uitwisselen via een online forum. Het betekent dat je het orgaan 'afgevaardigden' niet meer nodig hebt, waardoor de organisatie weer simpeler wordt: platter.

Het persoonlijke lidmaatschap vindt plaats wanneer je een product van Badminton Nederland mede gaat financieren. De hoofdstelling van de financiering van deze producten producten is dat de opbrengsten groter zijn dan de lasten. Naar mijn idee kun je alleen van het product competitie de prijs goed schatten, omdat de totale kosten bekend zijn en de verwachte vraag. Van alle andere producten is dit onzeker, daarom zal er met budgetten moeten worden gewerkt: de opbrengst is even groot als de lasten, wat dus inhoudt dat wanneer het geld op is, de financiering van het product stop moet worden gezet. Om dit systeem te laten functioneren, zal Badminton Nederland geen vaste lasten meer moeten hebben (behalve voor het product competitie). Immers de lasten zullen zich moeten gaan aanpassen aan de inkomsten. Het betekent dat jaarlijks prijsafspraken zullen moeten worden gemaakt met private en of non-private partijen, die de producten verzorgen, om binnen het budget te blijven.

Badminton Nederland gaat met het aanbieden van producten werken, omdat zo het rechtvaardigheidsgevoel toe gaat nemen bij de betalende badmintonners: betalen voor de producten waar je achter staat (hoeveel je wilt betalen staat ook open) en visa versa. De draagkracht voor de organisatie zal daardoor toenemen. Tevens denk ik dat Badminton Nederland efficiënter gaat opereren, aangezien succesvolle producten meer geld zullen gaan genereren dan slechtlopende producten, waardoor producten afvallen: survival of the fittest.

Met dit artikel wil ik 2013 afsluiten. Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Harm van Schaik

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!

Reacties

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Cheryl Seinen: This was it. The end of my career on this high level.

Cheryl Seinen: This was it. The end of my career on this high level.

Happy we could end it with again a European medal, Debora Jille.

15 april 2024

Brons voor vrouwendubbel Debora Jille en Cheryl Seinen op EK Badminton 2024

Brons voor vrouwendubbel Debora Jille en Cheryl Seinen op EK Badminton 2024

Het is Debora Jille en Cheryl Seinen helaas niet gelukt om de finale van het vrouwendubbel te bereiken op de EK badminton 2024 in…

13 april 2024

Debora Jille en Cheryl Seinen naar halve finale vrouwendubbel op EK Badminton 2024

Debora Jille en Cheryl Seinen naar halve finale vrouwendubbel op EK Badminton 2024

Het Oranje-duo Debora Jille / Cheryl Seinen (WR-34) heeft de halve finale bereikt van het vrouwendubbel op de EK Badminton 2024…

12 april 2024

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen: De droom is over!

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen: De droom is over!

Voor het Olympische traject begon kreeg ik meerdere kansen om mij te kwalificeren voor de Olympisch Spelen in 2024 in Parijs. Een…

12 april 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!