Agendapunt 13: Voorstellen door afgevaardigden

Agendapunt 13: Voorstellen door afgevaardigden

Tot dusver heeft alleen afgevaardigde Ron Daniëls voorstellen ingediend. Het lijkt erop dat Harm van Schaik inderdaad liever schrijft over zijn plannen, maar uitvoering overlaat aan het lot. Hier volgen de voorstellen van Daniëls.

Ken je BC Amersfoort al?

13.1 TC

Een van de grootste posten binnen de nadminton bond is alles wat met top sport en technisch beleid te maken heeft, het is ook het gedeelte binnen de sport dat het meest ter discussie staat. Er is geen technische controle op het beleid zoals dat bijvoorbeeld het geval is op financieel gebied, ik stel dan ook voor dat er een technische commissie komt. Deze TC moet bestaan uit een 3 tal personen met Internationale technische achtergrond die op gelijkwaardige voet de technische staf kunnen aanspreken op het gevoerde beleid en daarover kunnen rapporteren.

Net als binnen een club moet de TC betrokken zijn in het uitstippelen van het beleid, functionering gesprekken houden met het technisch personeel, prestaties beoordelen, deel zijn van het aanstellingsbeleid, toezicht houden op de trainers opleiding en betrokken zijn op de controle van alle technische aspecten.

13.2 Bondsbureau

Op de bondsvergadering zou ik graag een uitspraak willen hebben over de wenselijkheid van het voortbestaan van het bondsbureau op de huidige manier en of er een kantoor gebouw nodig is voor een steeds kleiner wordende bond. Het is mijn mening dat de alternatieven moeten worden onderzocht om een flinke kosten besparing te bewerkstellen.

Als grondslag voor deze discussie kunnen de voorstellen die door afgevaardigde Harm van Schaik en mezelf de afgelopen maanden via badmintonline.nl openbaar hebben gemaakt kunnen dienen. Indien nodig zal ik met Harm van Schaik overleggen om de stukken ook digitaal aan het bestuur en de andere afgevaardigde voor te leggen.

13.3 Technisch beleid

Op de bondsvergadering van 22 juni is het beleidsplan van het bestuur aangenomen door 6 afgevaardigden. Een aantal afgevaardigde vonden dat ze onvoldoende waren geïnformeerd en konden zich daarom geen goed beeld vormen waardoor ze zich van stemming onthielden.

Het plan is ronduit slecht ontvangen in het land en zelfs de meeste gematigde personen hadden er geen goed woord voor over. Ik stel dan ook voor dat het beleidsplan weer als agendapunt wordt opgevoerd voor verdere discussie en een eventuele her stemming ten einde een breder gedragen beleidsplan te krijgen.

13.4 Steun voor ALLE badminton spelers

Volgens de statuten moet BNL de badminton sport op een zo breed mogelijke manier ondersteunen, dit is helaas niet het geval want BNL steunt alleen maar projecten die uit de eigen organisatie komen. Ik ben van mening dat dit niet in overeenstemming is met de statuten en dat BNL zich daarom actief moet inzetten voor steun aan projecten die zich buiten de eigen organisatie afspelen.

Ik stel voor om jaarlijks een bedrag van 20.000 euro beschikbaar te stellen aan trainers en spelers die niet binnen BNL aan hun trainers en spelers ontwikkeling werken.

Een technische commissie zou kunnen beoordelen of de verzoeken tot een bijdrage worden beloond, er is geen maximum verbonden aan het verzoek dat iemand kan indienen het gaat meer om de originaliteit en het belang voor de hele badminton gemeenschap in ons land dat de doorslag moet geven. Er moet van de deelnemers worden verlangt dat er een schriftelijk verzoek wordt ingediend en dat indien de bijdrage wordt verkregen ook een verslag wordt uitgebracht zodat kennis en ervaring worden gedeeld.

13.5 Bondsbureau

De komende 6 maanden dient te worden onderzocht of en op welke wijze de kosten van het bondsbureau met 20 tot 25% terug kunnen worden gebracht. De bevindingen moeten voor de volgende vergadering in juni uitgewerkt zijn en in stemming worden gebracht. Het onderzoek dient door een onafhankelijk persoon / organisatie worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. We zouden hierbij aan NOC*NSF SportAssist kunnen denken, met name omdat juist het NOC*NSF zich kritisch heeft uitgelaten over de organisatie van BNL met betrekking tot de subsidie stop. Het inzetten van het NOC*NSF zet BNL weer op het juiste spoor door in de toekomst weer het vertrouwen te krijgen, als de gewenste reorganisatie is doorgevoerd.

Punten die dienen te worden onderzocht zijn:

  • 1. Afstoten van taken die niet direct tot de kern taken behoren
  • 2. Het samen gaan met andere sportbonden
  • 3. Alternatieven onderzoeken voor het veel te dure bondskantoor
  • 4. Zoveel mogelijk overschakelen van beroepskrachten naar vrijwilligers
  • 5. Alleen de landelijke competitie nog langer centraal organiseren alle andere competitie vormen decentraal laten doen in de regio en dat alleen ondersteunen
  • 6. Opleidingen en nationale training uitbesteden

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan foto's, video's en updates over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!

Reacties
StudentenlevenStudentenleven

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Wat er ook gebeurt met competitieseizoen: gehele teambijdrage betalen

Wat er ook gebeurt met competitieseizoen: gehele teambijdrage betalen

De Nederlandse badmintonbond heeft een notitie naar haar lidverenigingen gestuurd met als titel: Reactie op vragen rondom betalen…

28 november 2020

Online bondsvergadering Badminton Nederland: nieuwe contributietarieven vastgesteld

Online bondsvergadering Badminton Nederland: nieuwe contributietarieven vastgesteld

Deze zaterdagmorgen organiseert Badminton Nederland de Bondsvergadering voor bestuur, afgevaardigden, commissieleden en andere…

28 november 2020

TB Brabant: Topsport Badminton in Brabant

TB Brabant: Topsport Badminton in Brabant

Brabant is van oudsher altijd een badmintonbolwerk geweest. Met name in de jaren negentig werden de kampioenschappen…

23 november 2020

Badminton Nederland Jaarplan 2021: coronavirus bepaalt de koers

Badminton Nederland Jaarplan 2021: coronavirus bepaalt de koers

Dit jaarplan 2021 wordt geschreven tijdens de tweede golf van het coronavirus. Deze tweede golf en de daaropvolgende…

19 november 2020

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan foto's, video's en updates over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!