clubzoeker

Agendapunt 13: Voorstellen door afgevaardigden

Agendapunt 13: Voorstellen door afgevaardigden

Tot dusver heeft alleen afgevaardigde Ron Daniëls voorstellen ingediend. Het lijkt erop dat Harm van Schaik inderdaad liever schrijft over zijn plannen, maar uitvoering overlaat aan het lot. Hier volgen de voorstellen van Daniëls.

SportSport

Maak kennis met Dion Hoegen!

13.1 TC

Een van de grootste posten binnen de nadminton bond is alles wat met top sport en technisch beleid te maken heeft, het is ook het gedeelte binnen de sport dat het meest ter discussie staat. Er is geen technische controle op het beleid zoals dat bijvoorbeeld het geval is op financieel gebied, ik stel dan ook voor dat er een technische commissie komt. Deze TC moet bestaan uit een 3 tal personen met Internationale technische achtergrond die op gelijkwaardige voet de technische staf kunnen aanspreken op het gevoerde beleid en daarover kunnen rapporteren.

Net als binnen een club moet de TC betrokken zijn in het uitstippelen van het beleid, functionering gesprekken houden met het technisch personeel, prestaties beoordelen, deel zijn van het aanstellingsbeleid, toezicht houden op de trainers opleiding en betrokken zijn op de controle van alle technische aspecten.

13.2 Bondsbureau

Op de bondsvergadering zou ik graag een uitspraak willen hebben over de wenselijkheid van het voortbestaan van het bondsbureau op de huidige manier en of er een kantoor gebouw nodig is voor een steeds kleiner wordende bond. Het is mijn mening dat de alternatieven moeten worden onderzocht om een flinke kosten besparing te bewerkstellen.

Als grondslag voor deze discussie kunnen de voorstellen die door afgevaardigde Harm van Schaik en mezelf de afgelopen maanden via badmintonline.nl openbaar hebben gemaakt kunnen dienen. Indien nodig zal ik met Harm van Schaik overleggen om de stukken ook digitaal aan het bestuur en de andere afgevaardigde voor te leggen.

13.3 Technisch beleid

Op de bondsvergadering van 22 juni is het beleidsplan van het bestuur aangenomen door 6 afgevaardigden. Een aantal afgevaardigde vonden dat ze onvoldoende waren geïnformeerd en konden zich daarom geen goed beeld vormen waardoor ze zich van stemming onthielden.

Het plan is ronduit slecht ontvangen in het land en zelfs de meeste gematigde personen hadden er geen goed woord voor over. Ik stel dan ook voor dat het beleidsplan weer als agendapunt wordt opgevoerd voor verdere discussie en een eventuele her stemming ten einde een breder gedragen beleidsplan te krijgen.

13.4 Steun voor ALLE badminton spelers

Volgens de statuten moet BNL de badminton sport op een zo breed mogelijke manier ondersteunen, dit is helaas niet het geval want BNL steunt alleen maar projecten die uit de eigen organisatie komen. Ik ben van mening dat dit niet in overeenstemming is met de statuten en dat BNL zich daarom actief moet inzetten voor steun aan projecten die zich buiten de eigen organisatie afspelen.

Ik stel voor om jaarlijks een bedrag van 20.000 euro beschikbaar te stellen aan trainers en spelers die niet binnen BNL aan hun trainers en spelers ontwikkeling werken.

Een technische commissie zou kunnen beoordelen of de verzoeken tot een bijdrage worden beloond, er is geen maximum verbonden aan het verzoek dat iemand kan indienen het gaat meer om de originaliteit en het belang voor de hele badminton gemeenschap in ons land dat de doorslag moet geven. Er moet van de deelnemers worden verlangt dat er een schriftelijk verzoek wordt ingediend en dat indien de bijdrage wordt verkregen ook een verslag wordt uitgebracht zodat kennis en ervaring worden gedeeld.

13.5 Bondsbureau

De komende 6 maanden dient te worden onderzocht of en op welke wijze de kosten van het bondsbureau met 20 tot 25% terug kunnen worden gebracht. De bevindingen moeten voor de volgende vergadering in juni uitgewerkt zijn en in stemming worden gebracht. Het onderzoek dient door een onafhankelijk persoon / organisatie worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. We zouden hierbij aan NOC*NSF SportAssist kunnen denken, met name omdat juist het NOC*NSF zich kritisch heeft uitgelaten over de organisatie van BNL met betrekking tot de subsidie stop. Het inzetten van het NOC*NSF zet BNL weer op het juiste spoor door in de toekomst weer het vertrouwen te krijgen, als de gewenste reorganisatie is doorgevoerd.

Punten die dienen te worden onderzocht zijn:

  • 1. Afstoten van taken die niet direct tot de kern taken behoren
  • 2. Het samen gaan met andere sportbonden
  • 3. Alternatieven onderzoeken voor het veel te dure bondskantoor
  • 4. Zoveel mogelijk overschakelen van beroepskrachten naar vrijwilligers
  • 5. Alleen de landelijke competitie nog langer centraal organiseren alle andere competitie vormen decentraal laten doen in de regio en dat alleen ondersteunen
  • 6. Opleidingen en nationale training uitbesteden

QR-code voor dit artikel

QR-code

Deel dit artikel

  • linkedin
  • facebook
  • twitter
  • whatsapp

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!

Reacties
StudentenlevenStudentenleven

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Cheryl Seinen: This was it. The end of my career on this high level.

Cheryl Seinen: This was it. The end of my career on this high level.

Happy we could end it with again a European medal, Debora Jille.

15 april 2024

Brons voor vrouwendubbel Debora Jille en Cheryl Seinen op EK Badminton 2024

Brons voor vrouwendubbel Debora Jille en Cheryl Seinen op EK Badminton 2024

Het is Debora Jille en Cheryl Seinen helaas niet gelukt om de finale van het vrouwendubbel te bereiken op de EK badminton 2024 in…

13 april 2024

Debora Jille en Cheryl Seinen naar halve finale vrouwendubbel op EK Badminton 2024

Debora Jille en Cheryl Seinen naar halve finale vrouwendubbel op EK Badminton 2024

Het Oranje-duo Debora Jille / Cheryl Seinen (WR-34) heeft de halve finale bereikt van het vrouwendubbel op de EK Badminton 2024…

12 april 2024

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen: De droom is over!

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen: De droom is over!

Voor het Olympische traject begon kreeg ik meerdere kansen om mij te kwalificeren voor de Olympisch Spelen in 2024 in Parijs. Een…

12 april 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!