SportSport

Samen kunnen we veel!

Samen kunnen we veel!

Aan het begin van de Jaarvergadering van 28 juni jl. legde bondsvoorzitter Clemens Wortel een verklaring af. De tekst van deze verklaring is hieronder te lezen.

clubzoeker

Jij het nieuws, wij een tikkie!

Voorzitter, gewaardeerde collega's,

Allereerst een warm welkom aan u als nieuwe afgevaardigde en evenzeer warm welkom aan diegenen die zich opnieuw beschikbaar hebben gesteld om afgevaardigde te willen zijn. In dit verband ook onze waardering voor het invullen van de vragenlijst zodat wij nog beter zouden kunnen inspelen op uw behoefte aan facilitaire ondersteuning, de door u gewenste ontwikkeling in persoonlijke zin, of anderszins.

Collega's, het is een goed gebruik om aan het begin van onze periodieke bondsvergadering u, namens ons bestuur, deelgenoot te maken van onze zorgen, desgewenst een toelichting te geven op onze genomen beslissingen en u verder te informeren over bijzondere aandachtspunten in de komende maanden. En bij dat alles hopen wij gebruik te kunnen maken van uw betrokkenheid bij onze sport en zeker ook op uw professionele achtergrond bij verschillende bestuurlijke vraagstukken.

Ik nodig u dan ook uit, zo u daartoe in de gelegenheid bent, u aan te melden om uw inbreng te hebben bij de verschillende werkgroepen of voorbereidingssessies waarvan ik er straks een aantal, in willekeurige volgorde, zal noemen.

Dames en heren, terugkijkende op de maanden die achter ons liggen, kan ik u zeggen dat deze niet de makkelijkste waren uit onze bestuursperiode. Als bestuur onderkennen wij de impact van onze beslissing op een persoonlijke levenssfeer, die echter onvermijdelijk was. En meer dan ooit staan wij achter die beslissing gegeven de informatie die ons de afgelopen tijd heeft bereikt en mij, in persoon, in het bijzonder.

Wij beseffen terdege dat onze financiën ook door deze situatie onder druk zullen komen te staan, maar wij rekenen en vertrouwen graag op uw begrip en steun voor onze beslissing. Overigens, het zij benadrukt: niet alleen door deze kwestie staan onze financiën onder druk. Aanhoudend ledenverlies en kostenverhogende evenementen zijn mede debet aan deze zorgelijke situatie. En vraagt om principiële keuzes, budgetbewaking en begrotingsdiscipline.

In het verlengde hiervan hebben wij, met pijn in het hart, de BWF gemeld de voorbereidingen om te komen tot een eventuele organisatie van de WK Para Badminton 2015, stop te zetten. Bij een van de agendapunten in deze vergadering zal collega Rémon Verbeek verder op onze financiële positie ingaan. Ik beperk mij nu tot de, mag het zijn, kille signalering ervan.

Maar zaken kunnen ook ten goede keren.

Ik doel dan op onze beslissing de functie van bondsdirecteur te schrappen, waarbij een opmerkelijke revival van onze werkorganisatie is geconstateerd. Om de continuïteit van de dagelijkse gang van zaken op het bondsbureau zeker te stellen, hebben wij inmiddels passende maatregelen getroffen. Waarbij wij meer dan plezierige ondersteuning vinden van collega-sportbestuurders en zeker ook van de zijde van NOC*NSF in de persoon van onze eigen accountmanager Jolina Broesder.

Ook terugkijkend op de voorbije maanden gaat onze waardering uit naar het scala van onbekende vrijwilligers in de regio, nu zeker naar het vele werk die de voorzitters van de werkgroepen, waaronder het Coördinerend Platform, en hun collega's hebben verricht in het kader van de beoogde toekomstvisie op ons als landelijke bond en de promotie van onze sport in het bijzonder. Een nadere toelichting daarop is een van de agendapunten van onze vergadering.

Net als u zijn wij als bestuur uiterst verwachtingsvol wat betreft de vervolgontwikkelingen in het traject van de Kerntakendiscussie. Hoe kunnen wij als bestuur de aanbevelingen onderdeel gaan uit laten maken van een concreet, compact en toetsbaar Werkplan 2015?

Voor uw informatie en ter verduidelijking: wij zijn gehouden aan het opstellen van een formeel Jaarplan 2015 ten behoeve van de noodzakelijke subsidies.

Dit, indachtig de opmerkingen van een van uw (voormalige) collega's afgevaardigden: bestuur, beperk je tot een beheersbaar, meer in het bijzonder, uitvoerbaar Werkplan 2015.

Voor dat Werkplan, de prioritering en de specifieke aandachtspunten, onder meer uit de kerntakendiscussie, nodig ik u graag uit uw inbreng te hebben. Immers, uw rol zou wat ons bestuur betreft zich niet alleen moeten beperken tot het controleren van het door ons te voeren beleid, maar, kijkend naar het badmintonkapitaal dat u vertegenwoordigt en luisterend naar de wens van de verenigingen vanuit de enquêtes van de kerntakendiscussie om inbreng te hebben in het te voeren beleid: meld u alstublieft aan aan en bied uw expertise aan.

Een 2e actieplan dat ons bestuur na aan het hart ligt is een dereguleringsoperatie van onze reglementen en statuten. De afgelopen jaren is er, wellicht onbewust, een dusdanige wildgroei ontstaan, die voor welke verenigingsbestuurder dan ook, de reglementen volstrekt ontoegankelijk hebben gemaakt. Met de Reglementscommissie zijn er inmiddels afspraken gemaakt om dat dorre hout te gaan kappen, middels een stageopdracht of scriptieonderzoek voor aankomende jonge juristen.

Een 3e actiepunt dat wij als bestuur hoog op onze prioriteitenlijst hebben gezet is een kwaliteitsimpuls voor onze trainersopleidingen. In directe samenspraak met de collega's van de VBO willen wij graag in het najaar een studiedag organiseren waarvan de uitkomst ingebracht dient te worden in de reguliere opleidingen en bijscholingen.

Het agendapunt "Begroting 2015" en de daarbij behorende "Contributiebijdragen" is weliswaar van de agenda teruggenomen, u dient dat overigens nog formeel te bekrachtigen, maar de ontvangen reacties uit het veld over de contributiesystematiek zijn dusdanig, dat het bestuurlijk naïef zou zijn om aan die reacties voorbij te gaan. En indachtig de toezegging de huidige systematiek na twee jaar te evalueren is het ons bestuur veel waard een systematiek te ontwikkelen die op meer draagvlak kan rekenen. Uw inbreng daarbij is meer dan gewenst.

Tot slot: draagvlak creëren, verbinden en het besef van de noodzaak tot veranderen, vormen de grootste uitdaging waarvoor ons bestuur zich gesteld ziet. Dat kunnen we niet alleen. Ik herhaal dan ook graag mijn eerdere uitnodiging om u beschikbaar te stellen en uw inbreng te hebben, bij welk vraagstuk dan ook.

Samen kunnen we veel!

Samen kunnen we onze sport laten glanzen op welk podium dan ook, met de komst van nieuwe medebestuurders vandaag en de ervaring van u die al langer dossierkennis hebben, willen we graag vandaag daartoe een vervolgstap maken.

Dank voor uw aandacht.

Clemens Wortel
Voorzitter Badminton Nederland

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!

Reacties
Team NL Badminton

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw heeft zich helaas niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs. Caljouw voldeed aan de internationale…

23 may 2024

RTC Haarlem in september van start

RTC Haarlem in september van start

Badminton Nederland is blij en trots om te melden dat we in samenwerking met BC Duinwijck per 1 september starten met een nieuw…

22 may 2024

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Met ingang van 1 september dit jaar zal meervoudig Nederlands Kampioen Judith Meulendijks aantreden als hoofdcoach van BC…

21 may 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

De Flevolandse badmintonclub Almere heeft de Dataweb Badminton Cup 2024 gewonnen, het nationale bekertoernooi. Op de finaledag in…

18 may 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!