SportSport

Paul Kleijn: ik trek de integriteit van Eric Bakker in twijfel

Paul Kleijn: ik trek de integriteit van Eric Bakker in twijfel

Als jullie mijn blogs terug lezen dan merken jullie dat ik gaandeweg de jaren van een positivo ben verschoven naar een kritisch ex-bestuurder.

SportSport

Jij het nieuws, wij een tikkie!

Ik ben van nature positief ingesteld en benoem graag zaken waarvan ik vind dat het anders kan. Dat zou je dus positief kritisch kunnen noemen. Ik ga altijd uit van het goede in de mens tot het tegendeel bewezen is.

Ik was nieuw in de landelijke badmintonwereld en kon dus onbevangen en onbevooroordeeld aan de slag. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik wist dat er de nodige kritiek was over de organisatie en toch heb ik deze met een positieve insteek benaderd en ook zo steeds omarmd. Ik was zakelijk succesvol gebleken met die aanpak wat me binnen Technische Unie gebracht heeft waar ik nu ben. Gezonde realiteitszin, benoemen waar je vind dat het beter kan en daar dan ook uitvoering aan geven. Dus niet alleen aan de zijlijn klagen maar ook concretiseren om het aan te pakken.

Helaas werkt dat dus niet in de badmintonwereld, want het positief benaderen vond men wel prettig maar het benoemen van zaken die beter moeten werd niet gewaardeerd, althans niet door de collega bestuursleden en de betreffende personen op het bondsbureau.

Jullie weten allemaal de afloop ervan en omdat ik het gevoel had dat ik door diverse afgevaardigden gesteund werd, heb ik me verkiesbaar gesteld voor een nieuw te formeren bestuur.

Koude kermis

Zoals gezegd heb ik me dus verkiesbaar gesteld voor een nieuw te formeren bestuur en daarover ook één gesprek gevoerd met de commissie van wijze mannen. Ik trek de integriteit van de voorzitter van de afgevaardigden en de commissie van wijze mannen enorm in twijfel, omdat hij ook forse zakelijke belangen heeft met Badminton Nederland.

Ik heb het hier over Eric Bakker die binnen de Nederlandse badmintonwereld al de nodige functies bekleed heeft. Als oudste voorzitter van de afgevaardigden is hij statutair automatisch de voorzitter en kan hij zijn dominantie blijven botvieren. Met Paul de Wit en Koos Kuilman twee afgevaardigden aan die commissie toegevoegd en van met name de laatste had ik meer verwacht.

Ik heb slechts één gesprek gevoerd met deze heren en dat was op de finaledag van de Carlton GT Cup jongstleden mei. Nadien heb ik niets, maar dan ook helemaal niets meer mogen vernemen van deze zelfbenoemde wijze mensen.

Natuurlijk ben ik zo eigenwijs geweest om met regelmaat te vragen naar de status en steevast kreeg ik terug de opmerkingen dat men nog gesprekken aan het voeren was en men er nog niet aan uit was. Grote kul naar mijn optiek want via via kreeg ik wel te horen wat er gaande was.

Ik heb alle afgevaardigden steeds op de hoogte gebracht van waar ik mee bezig was. Ik had samen met Clemens Wortel een aantal kandidaten om me heen verzameld die bereid waren te praten over een soort van bestuursakkoord waarmee we aan de slag konden gaan. Een team dus waarnaar de afgevaardigden op zoek zijn.

Alleen had ik geen voorzitter omdat de afgevaardigden het niet met Clemens Wortel meer aandurven. En ja, Clemens heeft zaken verkeerd aangepakt, dat heb ik ook maar volgens mij maken we allemaal fouten en schatten we zaken verkeerd in. Maar Clemens heeft een gigantisch netwerk om zich heen waar Badminton Nederland alleen maar garen bij kan spinnen. Of is dat juist de bedreiging voor Eric Bakker?

Maar goed, als Clemens niet gepruimd wordt als voorzitter, dan maar op zoek naar een voorzitter en kijken of ik voor Clemens dan geen andere rol kan bedenken zodat we zijn netwerk en kennis niet laten vervliegen. Een ceremoniële rol had ik in gedachten en heb daar ook met Clemens over gesproken en die zag dat wel zitten. Maar alle informatie die ik deelde met de afgevaardigden bleef onbeantwoord en steeds meer zakte bij mij de moed in de schoenen. Steeds meer kon ik me vinden in de kritische geluiden van de mensen die ik gesproken heb om aan te horen wat er allemaal mis is, en helaas ben ik nu ook zo'n bromsnor die met zijn ziel onder z'n arm moppert over de slechte staat waarin het badmintonklimaat bestuurlijk en organisatorisch verkeerd. Ooit heb ik geschreven dat er wel erg veel oud zeer zit bij diverse mensen en helaas komt daar alleen maar veel jong zeer bij.

Ik ben zelfs op zoek geweest naar oudere badminton betrokkenen die als afgevaardigde op basis van leeftijd de voorzittersrol van Eric Bakker over konden nemen. Want dan had die nieuwe voorzitter van de afgevaardigden nieuw elan kunnen brengen.

Inmiddels is het bijna oktober en staat de bondsvergadering van 14 oktober voor de deur en daar zou een voordracht gedaan worden voor een nieuw bestuur. En omdat ik nog steeds niets officieels gehoord heb van de commissie van wijze mannen over mijn kandidatuur, wat ik schandalig en respectloos vind, heb ik besloten om me definitief terug te trekken als kandidaat voor het bestuur van Badminton Nederland. Schijnbaar zitten de personen die het voor het zeggen hebben niet op vernieuwing te wachten, steken ze liever hun kop in het zand en blijven ze aanmodderen zoals het al jaren gaat. En ja, dan ben ik er dus klaar mee! Sorry.

En nu de bondsvergadering aanstaande is laten ze weer van zich horen en komen met een aankondiging van uitstel aan van voordracht. Liefst 10 kandidaten zouden de revue gepasseerd zijn voor de post voorzitter, en alle tien zijn afgehaakt cq. ongeschikt bevonden. En stel dat er een elfde gevonden wordt, hoe zou die zich dan voelen? Het elfde wiel aan de logge tientonner? Ik wens haar of hem in ieder geval enorm veel wijsheid en succes toe, en dat bedoel ik niet cynisch want ik hoop echt dat ik het bij het verkeerde eind heb en dat de elfde kandidaat het succes brengt waar de badmintonsport recht op heeft.

Bossche Badminton Dagen en finale eredivisie

De Bossche Badminton Dagen in combinatie met de finale eredivisie is een supervet event met enorme potentie. Een samenwerking tussen diverse partijen en gaandeweg de jaren hebben we daar de nodige ervaringen mee op gedaan. Er kan nog veel verbeterd worden en daar willen we dan ook energie in blijven steken. De afgelopen twee jaar heb ik wat meer op de achtergrond gestaan vanwege mijn rol als bestuurslid van Badminton Nederland, maar de twee eerste edities ben ik vanuit de Bossche Badminton Federatie (BBF) nauw betrokken geweest. Nu ik weer meer tijd en energie in de BBF kan steken, kan ik ook mijn bijdrage aan de Bossche Badminton Dagen en finale eredivisie verhogen.

In mei j.l. heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de BBF en Badminton Nederland. Door de jaren heen waren er wat zaken die uitgesproken moesten worden zodat er goede afspraken kwamen wie wat doet en in welke rol. De BBF had een terechte wens uitgesproken over het elimineren van bepaalde personen uit de organisatie omdat die alleen maar voor onrust zorgden. Tel daar bij op dat ook het financiële plaatje daardoor onderuit werd gehaald en de redenen waren helder. Het heeft Badminton Nederland duizenden euro's gekost de voorgaande jaren, los van de frustratie die het opleverde voor de BBF en hun vrijwilligers.

Afgesproken was dat Badminton Nederland de gesprekken zou voeren zodat het helder was voor die personen. Dan zou er een start gemaakt kunnen worden met de concrete organisatie van de Bossche Badminton Dagen en finale eredivisie waarbij de BBF en de Maaspoort Sports & Events de Bossche Badminton Dagen voor hun rekening nemen en Badminton Nederland en de Maaspoort Sports & Events de finale eredivisie. Uiteraard wordt daar ook BC 's-Hertogenbosch bij betrokken die net als de verenigingen van de BBF vrijwilligers leveren om er een succes van te maken. Om redenen was dat afgelopen editie helaas niet het geval.

Op 19 september j.l. zou de aftrap plaats vinden met de eerste bijeenkomst om de blauwdruk van de afgelopen jaren verder te concretiseren en zoeken naar ideeën om een kwaliteitsslag te maken. Wat schetste echter onze verbazing? Vanaf mei j.l. is er door Badminton Nederland gezocht naar een geschikte datum voor een gesprek met de personen waarover afspraken gemaakt zijn, en dat gesprek was nou net op de 19e september gepland. Vanaf mei zoeken naar een datum en dan na maanden op 19 september uitkomen? Toch niet zo vreemd dat je daar iets van gaat denken? Sterker nog, op maandag 18 september om kwart voor vijf wordt de BBF hiervan per mail over ingelicht. Hoezo respectloos? Hoezo onfatsoenlijk? Hoezo amateuristisch? Hier kan ik echt niet bij mensen, en dan zitten de tenen zo krom in mijn schoenen dat ze m'n enkels raken. Ik was met de collega's van de BBF namelijk al volop in de voorbereiding en had diverse gesprekken gevoerd.

Ik heb onder andere een gesprek gevoerd met Eefje Muskens. Het is voor haar natuurlijk enorm balen dat ze niet meer op wereldniveau kan acteren, maar daarmee lag voor mij wel de weg open om haar te vragen of ze als ambassadrice aan de Bossche Badminton Dagen en finale eredivisie een bijdrage zou willen leveren. Ik heb hierover met haar een meer dan uitstekend gesprek gevoerd en de ideeën vlogen al over tafel. Het moge duidelijk zijn dat we met Eefje iemand aan de Bossche Badminton Dagen en finale eredivisie kunnen koppelen die weet wat er leeft in het wereldje en kan meedenken om de zo vurig gewenste kwaliteitsslag te maken. Ik ben er dan ook superblij en trots op dat ze haar medewerking heeft toegezegd en kijk er naar uit om met haar samen te werken.

Vanuit haar koker kwam de naam Leon Florentinus om de clinics overdag aan de schoolgaande kinderen een kwaliteitsimpuls te geven. De afgelopen jaren bleek dat we moeiteloos een kleine 1000 scholieren naar de Maaspoort Sports & Events kregen en door daar nu een impuls te geven in het trainingsniveau, denken we de scholieren beter te kunnen motiveren om aan badminton te gaan denken als sport. We willen daarvoor ook een aantal weken na afloop van de Bossche Badminton Dagen terugkeren op de scholen om daar nogmaals clinics te geven. En daar ligt dan ook een rol voor de verenigingen om in mee te gaan.

We denken nog na over de avonden, want gebleken is dat het niet meevalt om daar iets voor te organiseren. Er is een bedrijventoernooi wat door Badminton Nederland wordt georganiseerd en de andere avonden leverde geen succesvolle events op. Daarover zijn we dus samen met Eefje Muskens aan het nadenken hoe we daar wel de gewenste invulling aan kunnen geven. Kortom, volop actie om er een nog groter succes van te maken. Ik geloof namelijk in het concept van de Bossche Badminton Dagen in combinatie met de finale eredivisie, maar dan moeten we wel doorpakken.

Enorm frustrerend is het dan dat een belangrijke partner als Badminton Nederland zo respectloos roet in het eten gooit. En eerlijk is eerlijk, dat was voor mij de welbekende druppel om de gesprekken tussen de BBF enerzijds en Badminton Nederland anderzijds op te schorten. De moed zakte me nog verder in de schoenen en denk dan ook met regelmaat aan personen die me gewaarschuwd hebben.

Tot op de dag van vandaag heeft Badminton Nederland geen adequate actie ondernomen om de gesprekken vlot te trekken. De bal ligt echt bij Badminton Nederland. De BBF heeft steeds alle afspraken die gemaakt zijn nagekomen, heeft geanticipeerd op zaken die dreigde mis te lopen, en als dank daarvoor krijgt men ter elfde uren een mailtje dat de bijeenkomst niet door kan gaan. Geen enkele reden is door Badminton Nederland aan te voeren waar de BBF nalatig in geweest. Zelfs de voorzitter van de BBF heeft zich nu ongenuanceerd uitgelaten, en dat terwijl hij als bruggenbouwer een sterke rol vervult in de processen die gaande zijn en daaraan een positieve draai te geven.

Laten we hopen dat men het inziet dat de bal (de shuttle) bij Badminton Nederland ligt. Dat ze beseffen dat zij de enige zijn die de gesprekken vlot kunnen trekken om er voor te zorgen dat de Bossche Badminton Dagen en finale Eredivisie niet in gevaar komen. Zo'n supervet event in de gave arena van de Maaspoort Sports & Events! Dat kan en mag toch geen stille dood sterven?

QR-code voor dit artikel

QR-code

Deel dit artikel

  • linkedin
  • facebook
  • twitter
  • whatsapp
Paul Kleijn

Paul Kleijn

Paul is in zijn dagelijks leven Manager Verkoopkantoor bij Technische Unie en is oud-bestuurslid van Badminton Nederland.

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!

Reacties

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
RTC Haarlem in september van start

RTC Haarlem in september van start

Badminton Nederland is blij en trots om te melden dat we in samenwerking met BC Duinwijck per 1 september starten met een nieuw…

22 may 2024

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Met ingang van 1 september dit jaar zal meervoudig Nederlands Kampioen Judith Meulendijks aantreden als hoofdcoach van BC…

21 may 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

De Flevolandse badmintonclub Almere heeft de Dataweb Badminton Cup 2024 gewonnen, het nationale bekertoernooi. Op de finaledag in…

18 may 2024

Gemengddubbel Tabeling en Piek officieel gekwalificeerd voor Olympische Spelen 2024

Gemengddubbel Tabeling en Piek officieel gekwalificeerd voor Olympische Spelen 2024

Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben zich officieel gekwalificeerd voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs.

15 may 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!