clubzoeker

Reactie van Badminton Nederland op de vragen over Martijn, Eline en Geert Jan

Reactie van Badminton Nederland op de vragen over Martijn, Eline en Geert Jan

Allereerst dank voor jouw mail van 22 augustus 2012.

Ken je SV Meteoor al?

Wij stellen het op prijs dat onze leden betrokken zijn en wij houden dan ook graag contact. Zo heeft badmintonline een uitvoerig interview met Clemens Wortel gehouden; kunnen de leden altijd vragen stellen aan onze bestuursleden, die tijdens de vele badmintonevenementen hun gezicht laten zien en organiseren wij discussiedagen en expertsessies over verschillende thema’s. Ons beleid is niet alleen gebaseerd op openheid, wij proberen ook een positieve houding uit te stralen gericht op verbetering en het benutten van voorbijkomende kansen. Wij staan bovendien altijd open voor input en zelfs kritiek met het doel de badmintonsport naar een hoger niveau te brengen.

Voor wat betreft de beantwoording van jouw vragen hebben we echter te maken met een aantal aspecten. Allereerst kunnen wij een aantal vragen niet beantwoorden omdat dat zou conflicteren met onze kernwaarden integriteit en respect. Het in het openbaar uitspraken doen over medewerkers van de bond vinden wij als bestuur niet respectvol en daarom willen wij niet inhoudelijk op alle vragen ingaan. Ten tweede hebben wij als bestuur van Badminton Nederland te maken met goed werkgeverschap. Daardoor mogen wij wettelijk bepaalde informatie vanwege bijvoorbeeld privacy niet zomaar aan derden verstrekken.

Wel willen wij transparant zijn over de organisatie van Badminton Nederland en kunnen wij in algemene zin het volgende antwoorden:

Martijn van Dooremalen is voor 1FTE in dienst bij Badminton Nederland als bestuursadviseur strategisch beleid. De bestuursadviseur strategisch beleid adviseert het bestuur over actuele thema's en ondersteunt het bestuur in het richting geven aan het strategisch beleid. De actualiteit bepaalt voor een groot deel het zwaartepunt van de werkzaamheden. Om succesvolle uitvoering van het beleid mogelijk te maken kan het zijn dat deze werkzaamheden in het buitenland plaatsvinden. Er wordt regelmatig en structureel werkoverleg gevoerd en er vindt een jaarlijkse beoordeling plaats.

In antwoord op jouw vraag (waarvan we de context niet helemaal begrijpen) voor wie Badminton Nederland bestaat: voor iedere badmintonliefhebber. Badminton Nederland is de organisatie die de badmintonsport promoot en het in Nederland voor iedereen mogelijk maakt om op elk gewenst speelniveau (in verenigingsverband) te badmintonnen. De bond is een klantgerichte, slagvaardige en transparante werkorganisatie en creëert voor verenigingen en badmintonners de randvoorwaarden met diensten, faciliteiten en kennis, zodat zij kunnen bloeien.

De werkzaamheden van technisch directeur Eline Coene worden voorlopig intern opgevangen door de algemeen directeur, ondersteund door medewerkers en bestuurslid topsport. Voor het Topsportbeleidsplan dat in samenwerking met het bestuur en met input van materiedeskundigen wordt opgesteld is een externe expert, Robbert Wolters, ingeschakeld. Ook voor de functie technisch directeur geldt dat er een jaarlijkse beoordeling plaatsvindt. Het beleid voor de toekomstige structuur van de topsportsectie zal onderdeel uitmaken van het Topsportbeleidsplan 2013-2016, welke op dit moment wordt opgesteld. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Wij hopen dat jij en de lezers van badmintonline begrijpen en respecteren dat wij in dit verband op de overige vragen en veronderstellingen niet in kunnen gaan. Ook hopen wij dat de leden onze kernwaarden respecteren en er vertrouwen in hebben dat wij de grote uitdagingen waar onze bond voor staat op kundige wijze zullen oppakken. Indien jij alsnog twijfels of vragen hebt, kun jij deze uiteraard altijd via de afgevaardigden op de bondsvergadering naar voren brengen.

Ik hoop dat jij je in deze benadering kunt vinden. Naast onze poging om jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden via de mail, zou ik echter ook graag een keer een afspraak met jou maken. Wij zouden graag meer willen weten over jouw motivatie en ik denk dat communiceren nou eenmaal makkelijker gaat tijdens een ontmoeting. Kun jij laten weten of je je daarin kunt vinden en wanneer dat uitkomt?

Met sportieve groet,
Namens Badminton Nederland,

Marloes van Heteren
Secretaris, Nieuwe Strategie, PR en Communicatie.

De vragen waarop geen antwoord is gegeven

Bovenstaande reactie is op de redactie van badmintonline.nl ontvangen op 28 augustus. Hieronder volgen de vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Het is jammer dat een vraag zoals die over prestatiecontracten blijkbaar te ongemakkelijk is voor het bestuur van Badminton Nederland. Het is voor ons niet duidelijk hoe deze vraag niet respectvol is.

Het is voor ons wél duidelijk geworden dat het bestuur van Badminton Nederland niet tevreden is met wat ze zou moeten antwoorden als deze vragen onder ede gesteld zouden zijn. Teruggrijpen naar kernwaarden is dan een easy way out.

Martijn van Dooremalen

 • Wat zijn de concrete functie-elementen van de dienstbetrekking die wordt vervuld door Martijn van Dooremalen?
 • Verricht hij zijn werkzaamheden (tenminste) vijf werkdagen per week en zo nee, om hoeveel werkdagen per week gaat het dan wel?
 • Is hij elke werkdag aanwezig op het bondsbureau in Nieuwegein en zo nee, om hoeveel werkdagen gaat het dan wel?
 • Maakt hij reisbewegingen naar het trainingscentrum Papendal en zo ja, over hoeveel keer dit jaar gaat het dan en welke functie-gerelateerde activiteiten heeft Van Dooremalen (nog) bij de sector Topsport?
 • Is 'thuiswerken' onderdeel van zijn huidige functie en in welke verhouding, tijdsgewijs, staat dat tot zijn aanwezigheid op het bondsbureau of op andere locaties?
 • Maakt Van Dooremalen, zoals hij dat nog deed als TD, buitenlandse reizen namens Badminton Nederland en zo ja, uit welke budgetten / posten wordt dit gefinancierd en op welke manier is Van Dooremalens aanwezigheid in het buitenland van toegevoegde waarde voor de leden van Badminton Nederland? Om welk bedrag gaat het tot dusver?
 • Is Badminton Nederland voornemens om de huidige situatie van Van Dooremalen, die al meer dan zeven maanden duurt, te laten voortduren tot diens pensioen? Zo nee, wat is wél het voornemen? Aansluitend, worden er op dit moment stappen ondernomen om zijn dienstbetrekking – de leden van Badminton Nederland zien immers geen énkele tegenprestatie, buiten een ongelukkig radio-interview, voor het salaris dat hij ontvangt – op korte termijn te beëindigen? Zo ja, welke stappen zijn dat en op welke termijn is een definitief vertrek, al dan niet gedwongen, van Martijn van Dooremalen te verwachten?

Eline Coene

 • Op welke termijn zal Eline Coene haar werkzaamheden hervatten en indien daar geen uitzicht op is, per wanneer loopt haar (proef)contract af?
 • Als Eline Coene niet langer technisch directeur blijft, wordt ze dan weer talentcoach of bondscoach of wordt er een andere positie voor haar gecreeerd?
 • In het verlengde van voorgaande vraag: heeft Badminton Nederland prestatiecontracten geimplementeerd voor alle werknemers en in het specifiek voor hen binnen de sector Topsport? Immers, als sporters de nationale selecties uitgezet kunnen worden wegens onvoldoende prestatie en potentie, dan mag je hetzelfde verwachten voor het personeel.
 • Volgens sommigen is Badminton Nederland te klein voor een kostbare Technisch Directeur, wat is daarover de mening van het bestuur?

Geert Jan Venekamp

 • Wie evalueert het functioneren van de directieleden, in het specifiek dat van Geert Jan Venekamp? Hoe verloopt deze evaluatie en met welke frequentie?
 • Wat is de arbeidsrelatietechnische vrijheid die het bestuur geniet (zoals het niet verlengen of het beëindigen van een contract)?

Bijscholingen voor badmintontrainers

Behoud je certificering en leer de nieuwste trainingsmethoden! Het begint bij de VBO: Vereniging Badminton Oefenmeesters. Leer meer door op het logo te klikken!

Reacties
Team NL Badminton

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Het was een roerige dag vandaag voor het Nederlandse badminton. Op Papendal kwam naar buiten dat sportkoepel NOC*NSF de…

13 june 2024

Advies NOC*NSF aan Badminton Nederland: dien geen investeringsplan topbadminton in!

Advies NOC*NSF aan Badminton Nederland: dien geen investeringsplan topbadminton in!

Het opleidings- en topsportprogramma van Badminton Nederland wordt deels gefinancierd door Badminton Nederland en deels door…

12 june 2024

Ervaar badminton virtueel: welke badmintonspellen zijn beschikbaar?

Ervaar badminton virtueel: welke badmintonspellen zijn beschikbaar?

Virtuele games zijn de afgelopen jaren snel geëvolueerd en bieden spelers de mogelijkheid om verschillende sporten op…

10 june 2024

Joep Strooper en Flora Wang winnaars Nederlijkse Jeugd Kampioenschappen Badminton 2024

Joep Strooper en Flora Wang winnaars Nederlijkse Jeugd Kampioenschappen Badminton 2024

Afgelopen weekend vond het NJK Badminton 2024 plaats in Sportcentrum T-Kwadraat in Tilburg. Joep Strooper en Flora Wang wonnen in…

10 june 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!